Błędny przelew i opóźnienie w spłacie pożyczki – czy będę ponosić koszty?

Czy poniosę jakiekolwiek koszty w przypadku błędnego przelewu lub opóźnienia w spłacie pożyczki? Wystarczy chwila nieuwagi lub zmęczenie, by w tytule, kwocie lub numerze konta do przelewu pojawiła się pomyłka, którą nie zauważymy przed wysłaniem. Należy być szczególnie ostrożnym, gdy dotyczy to ważnych przelewów, takich jak rachunki lub spłata zobowiązań finansowych. Może się zdarzyć, że spłata chwilówki lub innej pożyczki trafi nie tam, gdzie powinna, a w rezultacie firma pożyczkowa nie otrzyma spłaty na czas. Co w takim przypadku może zrobić pożyczkodawca? Czy związane z tym błędnym przelewem będzie musiał ponieść koszty nieterminowej spłaty?

Co się stanie, jeśli pomylę się w nazwie odbiorcy lub w tytule?

Błędny tytuł przelewu lub dane odbiorcy nie muszą stanowić dużego problemu, szczególnie jeśli chodzi o spłatę pożyczki online. Są to najmniej istotne elementy. Dzieje się tak dlatego, że nawet jeśli popełnimy błąd w tych polach, ale podamy prawidłowy numer konta bankowego odbiorcy, przelew dotrze do właściwej osoby. Możemy mieć pewność, że pieniądze trafią do firmy pożyczkowej na czas. Niemniej jednak, nie należy bagatelizować takiej pomyłki. Zazwyczaj firmy pożyczkowe podają własny tytuł przelewu, który należy wpisać, więc należy ściśle stosować się do tych wytycznych, aby mieć pewność, że przelew zostanie prawidłowo zaksięgowany. Dodatkowo, poprawny tytuł przelewu (oprócz prawidłowej nazwy odbiorcy) jest niezbędny do celów rozliczeniowych, dlatego może być konieczne oficjalne sprostowanie wysłane do firmy pożyczkowej. W takim przypadku najlepiej skontaktować się z firmą pożyczkową natychmiast po zauważeniu błędu.

Błędna kwota przelewu – co robić?

Źle wprowadzona kwota przelewu może stanowić większy problem. Wyższa kwota niż należna po prostu spowoduje zwrot nadpłaty przez firmę pożyczkową na konto klienta. W takim przypadku wystarczy skontaktować się z infolinią i wyjaśnić sprawę. Gorzej, jeśli kwota spłaty zostanie zaniżona. Firma pożyczkowa może uznać, że nie mamy wystarczających środków do spłaty lub unikamy całkowitej spłaty. W takiej sytuacji mają pełne prawo do naliczenia odsetek kar za nieterminową spłatę, co jest zgodne z prawem. Warto wtedy natychmiast skontaktować się z firmą, wyjaśnić błąd i postępować zgodnie z instrukcjami pracowników. Zwykle wystarczy jak najszybciej dokonać brakującego przelewu. Taka prosta korekta wystarczy, jeśli zauważymy pomyłkę szybko. Jednakże, może się zdarzyć, że zauważymy ją dopiero po kilku dniach (gdy firma przysyła nam upomnienie), wtedy tłumaczenia dotyczące pomyłki mogą być niewiarygodne w oczach firmy pożyczkowej, a należy liczyć się z koniecznością poniesienia wszystkich kosztów związanych z nieterminową spłatą, włączając w to opłaty naliczone za monity.

Nie jest tak łatwo pomylić się w numerze konta bankowego

Wbrew pozorom, numer konta bankowego nie jest losową kombinacją cyfr. Dwie pierwsze cyfry są sumą kontrolną pozostałych i powstają w wyniku zastosowania specjalnego algorytmu. Zamiana jednej cyfry w numerze spowoduje, że dwie pierwsze cyfry będą niezgodne z resztą. To samo stanie się, jeśli podamy zbyt mało cyfr. System bankowy po prostu nie zaakceptuje takiego przelewu i poinformuje nas o tym w odpowiednim komunikacie. Gorzej, jeśli pomyłka jest na tyle niefortunna, że błędny numer konta bankowego istnieje, a taki przelew może zostać zrealizowany.

Co robić, jeśli nasz przelew trafi do nieprawidłowego odbiorcy?

Istnieje możliwość anulowania takiego przelewu, jeśli zauważymy błąd przed godziną sesji bankowej. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, musimy wiedzieć, że posiadacz rachunku bankowego nie ma obowiązku ciągłego monitorowania swojego konta. Nie jest również zobligowany do korzystania z bankowości elektronicznej i może nawet nie zdawać sobie sprawy, że otrzymał przelew przeznaczony dla innego odbiorcy. Jeśli sami nie podejmiemy działań w celu wyjaśnienia pomyłki, przypadkowy odbiorca może nie ujawnić tego faktu. Niemniej jednak, jeśli wystąpimy z oficjalnym żądaniem zwrotu pieniędzy, musi on niezwłocznie zwrócić nam te środki, w przeciwnym razie może grozić mu kara za przywłaszczenie i nieuzasadnione wzbogacenie się. Osoba, która omyłkowo otrzymała przelew, jest zobligowana do niezwłocznego zwrócenia pieniędzy, nie później niż w wyznaczonym przez nas terminie. Nie możemy samodzielnie wystąpić o zwrot pieniędzy, ponieważ nie mamy możliwości dowiedzenia się, komu zostały przelane nasze środki (ze względu na ochronę danych osobowych). Ponadto, system ELIXIR nie weryfikuje imienia i nazwiska odbiorcy. W takim przypadku powinniśmy skontaktować się z naszym bankiem, który sam skomunikuje się z odbiorcą przelewu (jeśli był to przelew wewnętrzny) lub z odpowiednim bankiem odbiorcy.

Czy muszę ponieść koszty braku spłaty?

Czy w przypadku, gdy nasz błąd spowoduje dostarczenie przelewu do niewłaściwej osoby, a termin spłaty pożyczki upłynie, będziemy musieli ponieść konsekwencje związane z niewykonaniem spłaty? Niestety, tak. Firma pożyczkowa na pewno zacznie naliczać karę za nieterminową spłatę, a w przypadku braku spłaty darmowej chwilówki również opłaty prowizyjne i odsetki. Warto jednak skontaktować się z firmą pożyczkową i przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające pomyłkę oraz podjęte działania. W takim przypadku instytucja pozabankowa może zrezygnować z dalszych działań windykacyjnych i wyznaczyć nowy termin spłaty. Nie należy jednak oczekiwać, że koszty nie zostaną naliczone.

Nie zwlekajmy ze spłatą

Pożyczkobiorca może napotkać różne problemy ze spłatą, które niekoniecznie wynikają z jego złej woli. Jeśli odkładamy spłatę pożyczki na ostatnią chwilę, musimy być świadomi, że mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności, tzw. „złośliwość rzeczy martwych”. Mogą pojawić się problemy z dostawą prądu lub Internetu, zakłócenia w pracy bankowej, awarie systemów bankowych, przerwy techniczne związane z konserwacją lub właśnie dokonanie błędnego przelewu. Pozostawiając spłatę pożyczki na ostatnią chwilę, narażamy się nie tylko na błąd, ale również na brak czasu i możliwości naprawienia go.

Sprawdź inne poradniki:

Podobne wpisy