Inbank

Dokładna nazwa firmy: AS Inbank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Siedziba firmy: Ul. Fabryczna 5A, Warszawa
E-mail: [email protected]
Telefon kontaktowy: 801 805 805
NIP: 1070036848
REGON: 365371021
KRS: 0000635086

Inbank – estońska firma z oddziałami w różnych miejscach w Europie, w tym również w Polsce, z siedzibą w Warszawie. Chociaż w Estonii Inbank posiada 25% udziału w sprzedaży kredytów ratalnych i 20% udziału w sprzedaży kredytów gotówkowych, to na polskim rynku jest firmą, która dopiero się rozwija. Rozpoczęła swoją działalność w Polsce dopiero w 2017 roku. Oprócz kredytów ratalnych, oferuje także kredyty samochodowe i lokaty.

Jak wygląda proces ubiegania się o pożyczkę w Inbank?

Aby ubiegać się o kredyt ratalny w Inbank, polscy klienci mogą otrzymać kwotę od 2000 do nawet 50 000 złotych na okres spłaty od 4 do 72 miesięcy. Podobnie wygląda kredyt na samochód, gdzie klient może pożyczyć od 4000 do 50 000 złotych, z analogicznym okresem spłaty.

Aby stać się klientem Inbank, osoba musi spełnić następujące warunki:

 • Ukończyła 22 lata.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych (nie może być ograniczona częściowym ubezwłasnowolnieniem).
 • Ma obywatelstwo polskie i na stałe zamieszkuje w Polsce.
 • Posiada ważny dowód osobisty.
 • Posiada osobiste konto bankowe w jednym z polskich banków.
 • Ma aktywny telefon komórkowy i konto mailowe.
 • Posiada zdolność kredytową.
 • Ma stały dochód – minimum 600 złotych netto w ostatnich 3 miesiącach.

Inbank sprawdza Biura Informacji Kredytowej (BIK), co oznacza, że wpisanie na listę dłużników w jednej z tych instytucji uniemożliwia zaciągnięcie pożyczki.

Potrzebne dokumenty zazwyczaj to ważny dowód osobisty, wydany przez polski organ państwowy, zawierający polski numer PESEL. Jednak w celu dokonania poprawnej oceny zdolności kredytowej, Inbank może poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające dochód klienta, takie jak wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące, zaświadczenie o dochodach, skan legitymacji emeryta lub rencisty.

W przypadku kredytu na samochód, klient po zawarciu umowy musi dostarczyć kopię faktury za zakup samochodu lub umowę kupna-sprzedaży.

Czy mogę zaciągnąć pożyczkę bez gwaranta?

Tak, Inbank nie wymaga żadnej formy poręczenia w żadnym przypadku.

Czy muszę zrobić przelew weryfikacyjny?

Tak, jest to podstawowa forma weryfikacji tożsamości klienta. Ważne jest, by tego przelewu dokonywać za pomocą swojego indywidualnego, osobistego rachunku bankowego – konta współdzielone lub firmowe nie będą akceptowane.

Jak szybko otrzymam pieniądze?

Wnioski w Inbank są analizowane w szybkim tempie, jeszcze tego samego dnia, o ile nie jest to dzień wolny od pracy. Inbank zapewnia, że z reguły zajmuje to około kilkunastu minut, chyba że potrzebne będą inne czynności weryfikacyjne – wtedy Inbank może poprosić klienta o udokumentowanie swoich dochodów.

Wypłaty pieniędzy, mimo że dokonywane są natychmiast po zaakceptowaniu umowy i podpisaniu jej za pomocą kodu SMS, zależą od liczby i godzin sesji bankowych. Jeżeli klient posiada konto w tym samym banku, co Inbank (BZ WBK), pieniądze zostaną zaksięgowane ekspresowo. W innym przypadku znajdą się na koncie nie później niż po 24 godzinach. Najczęściej docierają na konto klienta nie później niż następnego dnia roboczego.

Czy mogę odstąpić od umowy?

Tak. Można odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podawania żadnej konkretnej przyczyny. Standardowy czas na oddanie całej kwoty pożyczki wynosi 30 dni.

Jakie są koszty pożyczki w Inbank?

Koszty pożyczki w Inbank zawierają się w oprocentowaniu stałym (8,85% w skali roku w odniesieniu do zwykłego kredytu i 6,99% w skali roku w odniesieniu do kredytu samochodowego) oraz w prowizji w wysokości 1,5 punktów procentowych od kwoty pożyczki liczonej co miesiąc.

Dodatkowe opłaty, które może ponieść klient, to:

 • opłata za aneks do umowy – 50 złotych,
 • opłata za sporządzenie opinii i kopii dokumentów – 50 złotych,
 • opłata za zmianę harmonogramu rat – pierwsza zmiana 0 złotych, każda kolejna 50 złotych.

Przykładowe koszty kredytu zwykłego:

 • 5000 złotych/ 12 rat – 257,80 złotych,
 • 10 000 złotych/ 24 raty – 992,72 złote,
 • 20 000 złotych/ 36 rat – 2968,72 złotych,
 • 40 000 złotych/ 72 raty – 12 159,68 złotych,
 • 50 000 złotych/ 72 raty – 15 200,32 złotych.

Czy mogę przedłużyć termin spłaty w Inbank?

Tak. Regulamin kredytowy przewiduje wydłużenie okresu kredytowania, jednak będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami.

Co, jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku gdy klient nie spłaca pożyczki w terminie, nie chce lub nie może otrzymać refinansowania i nie reaguje na monity, Inbank ma prawo podjąć poniższe działania:

obciążyć klienta odsetkami za opóźnienie (13,77% w skali roku),
przekazać zadłużenie do sądowego postępowania windykacyjnego. W tym wypadku klient pokrywa również wszelkie koszty postępowania sądowego i komorniczego.
Dokonać odpowiedniego wpisu w bazie BIK.

Sprawdź inne firmy pożyczkowe:

Podobne wpisy