Przejdź do treści
Strona główna » Opinie » Feniko

Feniko

Dokładna nazwa firmy: Dagona Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Fabryczna 12, Tychy
E-mail: kontakt@feniko.pl
Telefon kontaktowy: 801 00 50 22
NIP: 6462950868
REGON: 366664080
KRS: 0000665953

Feniko to firma związana z polskim przedsiębiorstwem Dagona Sp. z o. o., mającym swoją siedzibę w Tychach. Specjalizuje się w udzielaniu szybkich mikropożyczek przez internet. Oferta Feniko koncentruje się głównie na udzielaniu bardzo niskich kwot pożyczek, które są rozłożone na raty, umożliwiając łatwiejszą i bardziej dostępną spłatę dla szerszego grona klientów.

Jak działa pożyczka w Feniko?

Feniko oferuje pożyczki w bardzo niskich kwotach, zaczynając od 300 do 1000 złotych. Bez względu na wysokość pożyczonej sumy, spłata zawsze odbywa się w czterech równych ratach przez określony czas.

O pożyczkę w Feniko może ubiegać się każdy, kto spełnia poniższe warunki:

 • Jest obywatelem polskim lub posiada prawo do pobytu w Polsce.
 • Posiada ważny dokument tożsamości.
 • Mieszka na terenie Polski.
 • Ma konto użytkownika na stronie feniko.pl.
 • Ma zdolność do czynności prawnych, czyli nie jest całkowicie ani częściowo ubezwłasnowolniony.
 • Posiada zdolność kredytową.
 • Nie ma zaciągniętych pożyczek w Feniko.
 • Nie ogłosił upadłości konsumenckiej ani nie toczy się przeciw niemu postępowanie upadłościowe.
 • Ma stałe źródło dochodów, takie jak umowa o dzieło, zlecenie, umowa o pracę, renta, emerytura, prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej.
 • Posiada adres e-mail i numer telefonu.
 • Ma konto bankowe w jednym z polskich banków.

Czy Feniko sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak, Feniko sprawdza te rejestry kredytowe. Zdolność kredytowa klienta zależy od jego historii kredytowej. Firma zastrzega sobie prawo do nieudzielenia pożyczki klientom, którzy znajdują się w tych rejestrach, ale odmowa pożyczki nie następuje automatycznie.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jedynym wymaganym dokumentem jest ważny dowód osobisty. Jednak Feniko może również sprawdzić inne informacje podane we wniosku, a nawet skontaktować się z pracodawcą w celu zweryfikowania zatrudnienia. Nie trzeba dostarczać dodatkowych dokumentów, ale klient musi pamiętać, że podanie nieprawdziwych informacji może grozić odpowiedzialnością karną.

Jak przebiega proces ubiegania się o pożyczkę w Feniko?

Wnioskowanie o pożyczkę w Feniko odbywa się w kilku prostych krokach:

 • REJESTRACJA: Na stronie feniko.pl znajduje się kalkulator pożyczkowy, gdzie można wybrać pożądaną kwotę pożyczki (okres spłaty jest zawsze ten sam) i kliknąć przycisk „złóż wniosek”. Następnie pojawi się formularz rejestracyjny, gdzie należy podać swój adres e-mail, imię, nazwisko oraz numer PESEL.
 • WNIOSEK: W formularzu wniosku trzeba podać dane adresowe, informacje o zatrudnieniu, wysokość dochodów oraz zobowiązań finansowych.
 • DECYZJA: Decyzja o przyznaniu pożyczki może potrwać do 24 godzin roboczych i zależy przede wszystkim od pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej. Feniko poinformuje klienta o wyniku wniosku przez SMS i e-mail.
 • WERYFIKACJA: Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi od Feniko, należy wykonać przelew weryfikacyjny na kwotę 1 grosza.
 • WYPŁATA PIENIĘDZY: Po otrzymaniu przelewu weryfikacyjnego, pieniądze zostaną natychmiastowo przelane na konto bankowe.

Czy mogę otrzymać pożyczkę bez gwaranta w Feniko?

Tak, Feniko nie wymaga żadnych poręczycieli ani innych form zabezpieczenia pożyczki.

Czy muszę wykonać przelew weryfikacyjny?

Tak, niestety. Feniko potrzebuje potwierdzenia, że osoba ubiegająca się o pożyczkę jest tą, za którą podaje się w wniosku. Niestety, Feniko nie korzysta z ekspresowych aplikacji zewnętrznych typu Instantor. Ważne jest, aby ten przelew wykonać z własnego konta bankowego. Nie musi to być jednoosobowe konto – Feniko akceptuje również konta, na których klient jest współwłaścicielem.

Jak szybko otrzymam pieniądze w Feniko?

Można ubiegać się o pożyczkę w dowolnym momencie, włącznie z nocami i świętami. Jednak decyzja o przyznaniu pożyczki zostanie podjęta dopiero w najbliższym dniu roboczym, a pieniądze zostaną przelane na konto bankowe zgodnie z harmonogramem przelewów bankowych. To zazwyczaj nie trwa dłużej niż 24 godziny od momentu otrzymania przelewu weryfikacyjnego przez Feniko.

Czy mogę zrezygnować z umowy?

Tak, masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez podawania przyczyny.

Jakie są koszty pożyczki w Feniko?

Całkowity koszt pożyczki składa się z:

 • Prowizji, która wynosi od 104,5 złotych dla najniższej kwoty do 348 złotych dla kwoty maksymalnej.
  Odsetek w zakresie od 8,49 złotych do 28,90 złotych.
 • Przykładowo, całkowity koszt pożyczki w wysokości 1000 złotych wyniesie 375,65 złotych, a jedna rata miesięczna wynosić będzie 344,23 złote.

Czy jest możliwa spłata przedterminowa?

Oczywiście, klient ma prawo do częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki przed terminem bez dodatkowych oświadczeń i procedur. W takim przypadku koszty pożyczki zostaną zmniejszone w zależności od liczby dni, które dzielą spłatę pożyczki od końcowego terminu spłaty.

Czy mogę przedłużyć termin spłaty w Feniko?

Niestety, nie ma takiej możliwości.

Co się stanie, jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku niespłacenia pożyczki w wyznaczonym terminie, Feniko podejmie następujące działania:

 • Wysyłanie monitów SMS-em, mailowo, telefonicznie lub listownie.
 • Naliczanie odsetek za nieterminową spłatę w wysokości 14%.
 • Skierowanie sprawy do windykacji sądowej i komorniczej, co wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów postępowania przez klienta, a te będą ściągane w pierwszej kolejności.
 • Zgłoszenie klienta do odpowiedniego rejestru.

Sprawdź inne firmy pożyczkowe: