Wcze?niejsza sp?ata po?yczek

Kazior
2018-08-09 13:01:57
Nie chc? si? tutaj d?ugo rozpisywac. Mam aktualnie d?ug w wysoko?ci 50 tys. z?otych. Ogolnie to bardzo pomog?a mi rodzina ale nie pomoze mi ze wszystkim. Mianowicie chcia?bym si? dowiedzie? jakie firmy musz? sp?aci? od razu a jakie moge odlo?y?? Sa to: monedo, hapipo?yczki, vivus,wonga, zaplo i provident. Z jakimi firmami mog? negocjowa? przed?u?enie sp?aty i które nie dadza mi pirackich warunków?
2018-08-13 07:52:52
Na pewno provident jest elastyczny je?li o to chodzi ale tak naprawd? trzeba by?oby skontaktowa? si? z kazad? z tych firm oraz napisa? w jakiej jeste? sytuacji.Tak szczerze w li?cie. Powinni rozzpatrzy? Twoja pro?b? i poda? swoje warunki. Pewnie pod koniec b?dzie Ci? to kosztowa?o o wiele wi?cej ni? jakby? sp?aci? po?yczki od razu ale rata b?dzie mniejsza. Czy nie masz opcji wzi?cia po?yczki w banku? Masz aktualnie jakie? wpisy w bik i w krd? Bo je?li nie masz wpisów to mo?e si? okaza?, ze jeszcze masz szans? na jak?? po?yczke.
2018-08-17 07:10:11
Nie mam wpisów ale pracuj? na umow? zlecenie i to na pól etat. I z tego wzgl?du nie mam raczej szansy na wzi?cie po?yczki w banku 🙁
2018-09-06 08:12:04
A rodzina? Nikt nie mog?by Ci pomóc z rodziny?
2018-09-06 13:26:25
Tak szczerze to rodzina nie wie zupelnie o moich d?ugach i o mojej trudnej sytuacji finansowej i jednak wola?bym ich tym nie obracza?. To moj problem i wol? si? z tym poradzi? samodzielnie. Zdecydowa?em sie na wizyt? w centrum d?u?nika. Jestem umówiony z ich firm? na jutro. Czyta?em sobie opinie i niektóre s? pozytywne, niektore negatywne, jednak wiele osob powiedzia?o,ze pomogli im wyj?? z d?ugów.No co?, zobaczymy co mi powiedz?.
2018-09-13 07:25:48
I jak przesz?a rozmowa? Bo sama si? nad nimi zastanawiam.
2019-04-17 14:26:18
A jakie firmy naprawd? oddaj? kas? za wcze?niejsz? sp?at? po?yczki?
2019-04-18 11:45:24
Net credit ?wietna firma, sam z siebie zwraca kas?. Nie polecam natomiast wandoo bo trzeba si? o to dopomina?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>