W jaki sposób wpisac d?u?nika do krajowego rejestru d?ugów

Adrian
2018-10-04 13:39:04
No wi?c sytuacja wygl?da tak.Udzieli?em po?yczki drugiej osobie. Znajomemu. Wszystko oczywi?cie legalnie z podpisan? umowa i oprocentowaniem. Jednak ta osoba sie miga oraz nie chce sp?aci? po?yczki. Za?mia?a mi sie nawet raz w twarz, ze nie ma ochoty tego sp?acic i niczego jej nie zrobi?. Tak wiec chcia?bym tutaj powzi?? dwa dzia?ania. Mianowicie wpisa? t? osob? do krajowego rejestru d?ugów. Oraz z?o?y? wniosek do s?du o sp??t?. W jaki sposob wpisuje sie d?u?nika do krd?
2018-10-05 12:22:44
Czy umowa po?yczki by?a podpisana notarialnie?
2018-11-26 12:28:54
Nie mo?esz ot tak sobie wpisa? danej osoby. Na pocz?tku musisz wys?a? do niej wezwanie o sp?at?. Nast?pnie zg?aszasz spraw? do s?du ( polecam e s?d). Nast?pnie kiedy s?d wyda nakaz sp?aty, mozesz wpisa? osob? do krajowego rejestru d?ugów. Dzi?ki temu wszystko zostanie wykonane legalnie i druga osoba nie bedzie si? mog?a do Ciebie przyczepi? o nielegalny wpis.... Niestety ale je?l nie zrobisz tego w tej kolejno?ci to mog? na Ciebie czeka? nieprzyjemne konsekwencje....
2018-11-27 12:39:22
A tak z ciekawosci to czy wysoka jest kara?
2018-11-29 07:22:05
Nie jest taka niska. Na podstawie art. 47 i art. 48 ust. 1 Ustawy, mo?e zosta? on ukarany grzywn? nawet do 30 tysi?cy z?otych. W takim przypadku polecam od razu wys?ac pismo do osoby, ktora Ci? nies?usznie wpisa?a do usuni?cia wpisu pod rygorem zg?oszenia do wladz ?cigania. Je?li z?o?ysz przeds?dowe wezwanie do sp?aty to dana osoba na pewno zdecyduje sie na usuni?cie wpisu bo nie b?dzie chcia?a sobie robi? problemów.
2019-01-04 13:41:48
Kary s? bardzo wysokie, tak wiec trzeba pilnowa? tutaj aby wszystko wykonywa? legalnie. Sami rozumiecie.
2019-03-15 11:40:33
A ile firma ma czasu na wypisanie z rejestru po sp?aceniu przez d?u?nika d?ugu?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>