Szukam opini o Hapi po?yczki

Bartosz Talar
2018-11-13 13:37:44
Witajcie, jaki? czas temu zosta?a mi zaproponowana oferta Hapi po?yczki. Niestety nigdy nie korzysta?em z tego typu opcji (wcze?niej zazwyczaj bank). Teraz gdy porówna?em kilka ofert wygl?da to bardzo obiecuj?co aczkolwiek szukam opinii o samej firmie. Z góry dzi?kuj?
2018-11-13 14:32:19
jest podobnie jak w przypadku innych firm prywatnych. Przewaga takich po?yczek jest fakt,ze s? udzielane zwykle o wiele mniej problemowo ni? banki.Taka firma nie wymaga za?wiadczenia o dochodach i potrafi przymyka? oko na ewentualne wpisy w biurze informacji kredytowej. Na pewno wada mo?e byc tutaj wysoko?? oprocentowania, ktora jest wy?sze ni? w bankach. Akurat w firmie hapi po?yczki nie bra?em kredytu, z tego co widze to oprocentowanie ustalane jest indywidualnie. Napisz do nich z zapytaniem i opisz na forum co Ci zaoferowali bo sam jestem ciekawy.
2018-11-15 07:46:15
Bra?am ostatnio po?yczk?.Nie bylo absolutnie ?adnego problemu z przyznaniem maksymalnej kwoty po?yczki a w?a?nie o co? takiego sk?ada?am podanie. Poza tym ca?y przelew by? bardzo szybki i bezproblemowy. Nie by?o wielu za?wiadcze?, formalnosci.Mia?am niewielki problem przy stronie www ale do nich zadzwoni?am to mi?y konsultant wszystko mi wyja?ni?. Dodatkowo bra?am przez neta. Na dzi?? dzisiejszy dla mnie firma jest idealna!
2018-11-16 07:10:33
Ukarali mnie za spó?niony 1 dzie? sp?aty 400 z? tak wi?c je?li sp?acasz wszystko w czasie to jest ok ale jak si? spó?nisz ( sam mia?em kase na sp?at? ale po prostu wylecia?o mi z g?owy to ,ze trzeba sp?aci? danego dnia) to masz problem. Bo od razu narzucaj? takie wysokie op?aty. Wszystkie reklamacje potem nie dzia?aj? bo firma niby wszystko miala w regulaminie po?yczki.Nawet rozmawia?em z prawnikiem to ten powiedzia?, ze raczej nic nie da mi odwo?ywanie si? do s?du bo jedynie strac? kas?.
2018-11-19 08:19:23
Standardowa oferta. Op?aca si? jedynie przy po?yczce na krótki czas. Na d?u?ej koszta s? bardzo wysokie.
2018-11-19 14:13:20
Nie wiem czemu ale odrzucili mój wniosek o po?yczk? i nawet nie chcieli mi powiedzie? jaki by? tak naprawd? powód odrzucenia 🙁
2018-12-06 10:10:25
Mi rownie? odrzucili wniosek.Nie wiem kto dostaje tam pozyczk?.
2018-12-10 07:37:22
A nie masz przypadkiem wpisów w bazach? Bo jak masz to nie ma szans na po?yczk?....
2018-12-12 08:10:04
Nie polecam firmy. Spó?ni?em sie ze sp?ata kilka dni i od razu naliczyli mni w niej wysokie odsetki ( mianowicie 300 z? za te 3 dni). Podczas gdy w innej firmie takiego problemu nie by?o i jak byl dzie? spó?nienia nawet do mnie nie dzwonili i niczego nie naliczali.Nie zrobi?em tego z?o?liwie, po prostu zapomnia?o mi si? i od firmy rownie? nie dosta?em dzie? wcze?niej ?adnego przypomnienia. Ale po 3 dniach od razu przysz?o pismo z informacj? o tym jakie mi dowalili koszta.Probowa?em zadzwoni? i jako? to cofn??, wyt?umaczy? si?. Ale nie, nie da si?.
2018-12-17 09:27:19
Ogólnie to mog? firm? polecic bo po?ycza?em i by?em z niej zadowolony 🙂 Szybko i profesjonalnie. Doskona?a obs?uga ju? od momentu zg?oszenia si? na infolini?. Co mnie zaskoczy?o bo okaza?o sie, ze wszystko by?o o wiele sprawniejsze ni? w przypadku brania pozyczki w banku ( wcze?niej bra?em kredyt na samchód i porównuj?c to hapi po?yczka jest ta?sza) Polecam wszystkim którzy chcieliby po?yczy? kas? sprawnie i bezproblemowo.
2019-01-04 07:21:55
Polecam - porz?dna po?yczka, bez naci?gania, bez jaki? ukrytych kosztów - moim zdaniem jak najbardziej jest ok! Po?ycza?em tam 2 razy.
2019-01-11 07:26:34
No a ja mam troch? inne wra?enia. Ja równie? bra?am od nich 2 po?yczki, no i do niedawna wystawi?abym im pozytywn? opinie bo z braniem pozyczki nie by?o problemu ( ?atwy wniosek i przelew szybciutko na konto....). wszystko sp?acane na czas, akurat tego bardzo pilnuj? - tak?e w innych firmach. Bo nie lubi? mie? opó?nie?. A dzi? -odmowa i bez podania przyczyny. Zamierzam jeszcze dzisiaj po po?udniu zadzwoni? do nich na infolini? i dopyta? si? czemu tak zrobili bo mo?e jakas pomy?ka.
2019-01-24 07:54:46
Mam kiepskie odczucia. Firma ok. Ceny ok. Wszystko w jak najlepszym porz?dku... Do chwili kiedy si? nie spó?niasz, wystarczy 1 dzie? po?lizgu a z fajnej firmy robi si? co? na kszta?t jakiej? mafii...... Jeszcze z tak nieprzyjemnym traktowaniem firmy windykacyjnej si? nie spotka?am. Nie chcieli dyskutowa? a ich gadanie sprowadza?o si? do tego aby zap?aci? i ju? i nie obchodzi?o ich w jaki sposób. Zap?aci?em ale nie wiem czy skorzystam ponownie. Strasznie mnie swoim dzia?aniem zrazili.
2019-02-06 07:59:09
Oceniam firm? bardzo pozytywnie. Minimum formalno?ci, wysokie kwoty po?yczek i zero problemów ze strony firmy.
2019-02-07 08:11:49
Bardzo dobra firma Bra?am juz kilka razy i tak jak u osób powy?ej oby?o si? bez problemow i by?o bardzo sprawnie.
2019-02-19 08:32:45
Zdecydowa?em si? na po?yczk? w firmie hapi po?yczki przez wzgl?d na du?? przyznawalno?? po?yczek ( tak wyczyta?em w sieci, wiele osób pisa?o, ze dosta?o tam po?yczk? bezproblemowo i u mnie faktycznie tak równie? by?o).. U konkurencji po?yczki nie przyznano mi kasy a tutaj z kas? jako? problemu nie by?o. No có?, inne firmy nie chcia?y na mnie zarobi? to hapi pozyczce si? uda?o.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>