Pytanie o sp?at? po?yczki

Karmelek
2018-11-07 07:26:59
Aktualnie jestem zad?u?ony. Mam d?ugi w wielu firmach i nie wiem ju? co robi?. Na pewno nie b?d? mi?? na rat? pewnej firmy po?yczykowej. P?atno?? mija jutro.Co b?dzie je?li nie sp?ac? tej raty ale sp?ac? za miesi?c kiedy dostan? nast?pne pobory? Orientowa?em si? o refinansowanie ale koszta refinansowania s? tak wysokie, ?e srednio si? to op?aca. Jakie koszta mi nalicza w takiej sytuacji? Nie wystartuj? od razu ze spraw? s?dow??
2018-11-08 11:18:17
Najlepiej jest nie chowa? g?owe w piasek, ale da? zna? firmie o swoich problemach. W firmach po?yczkowych równie? pracuja ludzie i maj? do czynienia z wieloma sytuacjami. My?le, ?e nie Ty jeden masz problem ze sp?at? po?yczki i je?li jest to jedynie kilka dni opó?nienia to nie powinno to stanowi? problemu. O ile oczywi?cie powiesz to w firmie po?yczkowej.
2018-11-12 09:39:16
W regulaminie s? opisane wszystkie koszta opó?nie?.O jakiej firmie piszesz?
2018-11-13 08:26:39
O jakiej firmie piszesz tutaj? Z regu?y je?li chodzi jedynie o miesiac to mo?na to przed?u?y?. I wcale nie jest to takie drogie.
2018-11-14 08:25:53
Ferratum, wonga, vivus.....
2018-11-23 12:44:42
No to nie za weso?o. Firmy te oddaj? d?ugi do incasso a firma raczej sie nie szczypie je?li chodzi o windykowanie.
2018-11-26 07:09:45
Kontaktowa?e? si? z tymi firmami?
2019-04-18 11:47:28
Aktualnie mam po?yczk? jakiej nie sp?acam i dosta?em informacje o cesji do in credit. Czy firma windykuje sama czy przez zewn?trzn? firm? i kiedy oddaj? do s?du?
2019-04-19 08:20:49
U mnie oddali do s?du po 13 miesi?cach.
2019-04-19 16:18:18
A czy zawiadomienie przez maila jest prawid?owe? Nie powinni wys?a? pisma?
2019-04-23 08:44:47
Pewnie wysl? ale jeszcze Ci nie przysz?o. Maja na to 30 dni.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>