Promocje w Mikrokasa

Filip
2019-01-04 07:21:22
Orientujecie si? czy firma ma promocje dla sta?ych klientow?
2019-01-08 08:34:12
Nie, tak poza tym to nie spotka?am sie tak naprawd? do tej pory z ?adnymi promocjami dla sta?ych klientów.
2019-01-09 09:20:39
Jak kto? sie spó?nia to po 20 dniach przekazuj? juz do windykacji wewn?trznej Po du?ych zaleg?o?ciach powy?ej 60 dni oddaj? do firmy windykacyjnej z która ciezko sie dogada?, no i koszta s? bardzo drogie. Tak wi?c je?li chcesz po?yczyc i wiesz, ze na 100% b?dziesz mia? z czego sp?aci? po?yczk? to bierz. Je?li jednak bierzesz pod uwag?. ze mo?esz mie? jakiekolwiek problemy to zastanów si? dobrze czy tam w?a?nie bra? po?yczk?. Sam mia?em opó?nienia w poprzednich firmach ale o wiele ?atwiej by?o si? z nimi dogada? w sprawie sp?aty. A tutaj nic. Masz p?aci? i tyle. A jak nie to naliczymy Ci bardzo wysokie monity.
2019-01-16 00:24:20
Nie ma takiej opcji Na jedyne co mo?esz liczyc to podwy?szenie limitu udzielonej po?yczki, ale nic poza tym.
2019-01-23 12:25:49
Sama bra?am tam pierwsz? po?yczke, potem dostawa?am wiele reklam kolejnych po?yczek, ju? p?atnych ale informacji o tym ?e mia?aby to byc darmowa po?yczka nie by?o. Nie zdecydowa?am si?, bo aktualnie po?yczam g?ównie na promocjach darmowych po?yczek, a ?e tych promocji jest sporo, to jeszcze mam z czego skorzysta?. Nie wiem czy zdecyduj? si? na po?yczenie pieni?dzy w tej firmie bo w porównaniu do innych firm wcale nie maja takiej dobrej oferty.
2019-01-24 13:21:54
A czy przy regularnej sp?acie po?yczek w firmie, jest mo?e szansa na uzyskanie po?yczki w wy?szej kwocie?
2019-02-18 13:30:13
Tak, tak jak w ka?dej firmie. Je?li firma widzi, ?e regularnie sp?acasz, to jak najbardziej mo?esz si? stara? o wy?sz? kwot?.
2019-03-27 14:22:25
Ofert? firma ma do?? szerok? bo z tego co widz?, mo?na u nich pozyczy? pieni?dze i na miesi?c i na kilkana?cie miesi?cy Oferuj? równie? konsolidacj?. Najwy?sze rrso jest przy chwilówkach, najni?sze przy konsolidacji. Co nie znaczy oczywi?cie, ?e jest to oferta dobra bo na Waszym miejscu bym si? powa?nie nad konsolidacja u nich zastanowi?. W przypadku po?yczenia u nich 20 000 z?, sp?acicie w ci?gu 48 miesi?cy prawie 45 000 z?. Rata miesi?czna oscyluje wtedy w granicach 1000 z?, czyli tanio nie jest. Jak dla mnie oferta s?aba. Równie? i chwilówek bo nie maj? tam promocji darmowej po?yczki.
2019-04-29 12:25:15
Firma ma jeden program, mianowicie rzetelny klient. Mozna nim zosta? je?li sp?aca sie pozyczk? w terminie, ma si? dobr? histori? w biurze informacji kredytowej oraz je?li nie dostaje si? wezwa? do zap?aty pozyczki... Dzi?ki temu mozna ubiega? si? o po?yczk? do wysoko?ci 15 000 z? jak równie? obni?y? jej koszta o 15%. Moim zdaniem bardzo dobra akcja bo nie tylko honoruje klientów nowych jak w innych firmach ale równie? stara si? przytrzyma? sta?ych klientów. Szkoda, ze wi?cej firm nie posiada takich akcji promocyjnych jak mikrokasa.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>