Promocje po?yczek

Mistle
2018-02-19 13:06:54
Piszmy w temacie o promocyjnych ofertach po?yczek .Zaczn? od siebie. Szybka po?yczka: 6000 z? za darmo na miesi?c.
2018-03-09 12:15:34
Moneyman 2500 z? na 2 miesi?ce.
2018-03-12 08:42:55
Net Credit: po?yczka dla nowych klientów na 3000 z?. na 30 dni przy RRSO na poziomie 0%. Po?yczka internetowa - z mo?liwo?ci? za?atwienia formalno?ci w trybie online.
2018-03-27 13:48:05
Wsz?dzie tylko te promocje dla nowych klientów. A jest jaka? firma, która udziela promocyjnych po?yczek starym klientom?
2018-04-09 08:02:56
Z tego co wiem to promocje s? innego typu. Na przyk?ad mozesz wzi?? w firmie wi?cej ni? jedn? pozyczk?. Ewentualnie zwiekszaj? Ci limit kwoty jak? mo?esz po?yczy?.
2018-04-19 08:41:03
Bralam kilka po?yczek w ró?nych firmach ale je?li chodzi o sta?ych klientów to jest ci??ko. Równie? zauwa?y?am,?e wiele firm promuje jedynie branie po?yczek przez nowych klientów.Chc? sobie nagoni? jak najwi?cej osób, ale ju? nie maj? pomys?u na to aby ich przetrzyma?. Fajnie jakby wprowadzali wi?ksze kwoty na po?yczki, co jaka? po?yczk? zmniejszali oprocentowanie albo oferowali na przyk?ad co 5 po?yczke w gratisie. Ale nigdzie czego? takiego jak na razie nie widzia?am 🙁
2018-04-30 11:49:24
Jak najbardziej s? takie promocje. Bra?em po?yczk? w Ferratum kilka razy. Za pierwszym razem sk?ada?em podanie o 1000 z? po?yczki i firma udzieli?a mi 500 z? po?yczki. Jednak za drugim razem dali mi tyle o ile sklada?em ( i to wieksza kwote, bo 1500 z?). Tak wi?c klient sta?y jest dla nich bardziej wiarygodny i dzi?ki temu mo?na liczy? na wi?ksz? kwot? po?yczki. Na zmniejszenie oprocentowania raczej nie ma co liczy? 🙂 Wiadomo,?e firma chce zarobi? jak najwi?cej.
2018-05-30 07:06:28
Jakie? dobre promocje w Wondze albo Vivusie? Co? kto? wie?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>