Program korzy?ci w Wondze

Nati
2019-01-24 13:21:09
Czy kto? z Was ma mo?e jakie? informacje dotycz?ce programu korzy?ci dla klientów w Wondze? Czy mo?na liczy? tutaj na jakie? lepsze warunki?
2019-02-07 12:55:22
No w?a?nie w przesz?o?ci ten program by? o wiele lepszy. Bo mo?na by?o liczy? na lepsze warunki po?yczki dla sta?ych klientów. Mo?e nie na oprocentowanie ale firma dawa?a wi?ksze kwoty po?yczek i z tego co wiem to by?a mo?liwo?? bezp?atnego przed?u?enia po?yczki . Aktualnie ten program jest bardzo ma?o korzystny i mo?na tam zyska? jedynie grosze. Zrezygnowali z niego od czasu od kiedy firma da?a promocj? darmowej pierwszej po?yczki na nowych klientów. Po prostu co? za co?. Nie wiem jednak czy to dobrze, ?e firma faworyzuje jedynie nowych klientów i olewa sobie starych.
2019-02-18 08:44:39
Daj sobie spokój, ten ich program korzy?ci to jaka? pomy?ka. Mogliby go zlikwidowa? ca?kowicie, a nie si? o?miesza?.Program nie daje praktycznie ?adnych korzy?ci.
2019-03-08 07:16:12
Od kiedy Wonga ma darmow? po?yczk? to program korzy?ci jest troch? zaniedbywany.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>