Problem ze sp?at? darmowej po?yczki

Miko
2019-03-18 14:11:22
Wzi??am darmow? po?yczk? w firmie Vivus i by?am pewna, ?e b?d? w stanie t? po?yczk? sp?aci?, Jednak nie b?d? . Wyskoczy?o mi po drodze kilka wydatków, których nie planowa?am i niestety ale jestem w tarapatach. Sprawdza?am sobie koszta po?yczki w Vivusie i s? wysokie. Czy firma daje mo?liwo?? przedlu?enia okresu sp?aty o kila dni ale bez konieczno?ci p?acenia takich wysokich odsetek? Je?li nie to po?yczk? od rodziny, ale tego bardzo bym nie chcia?a zrobi?.
2019-03-28 14:24:19
Niestety nie 😉 Jesli spó?nisz si? ze sp?ata, to firma zacznie Ci nalicza? normalne koszta za po?yczk?. Dok?adnie takie jakie by? p?aci?a jakby? mia?a wzi?? u nich po?yczk?, ale nie w promocji. Nast?pnie je?li b?dziesz dalej zalega?a z op?atami to firma powinna Ci zaproponowa? refinansowanie po?yczki. W recredit. Na to si? jednak nie decyduj bo po?yczka zostanie roz?o?ona na d?u?szy czas, ale jak sobie podliczysz ile wydasz na sp?at? to oka?e si?, ze jest to o wiele wiecej ni? po?yczy?a?. Na Twoim miejscu po?yczy?abym po prostu za darmo pieni?dze w innej firmie i t? darmow? po?yczk? sp?aci?a Vivusa. Dzieki temu dostaniesz miesi?c za darmo.
2019-04-23 08:46:22
Tak jak pisze powy?ej osoba. W regularminie powinna? mie? podane koszta po?yczki. W przypadku problemów ze sp?ata firma zwykle rozk?ada po?yczke na raty ale koniecznie zobacz sobie jakie s? to warunki .Refinansowanie z góry mo?e wygl?dac bardzo fajnie ale tak naprawde jest wyj?tkowo ma?o korzystne w wielu przypadkach. Sama raz si? zgodzi?am na co? takiego ale jak sobie podliczy?am to musia?abym sp?aci? prawie 2 razy wi?cej ni? po?yczy?am, Uda?o mi si? to wymówi? bo zmie?ci?am sie w regulaminowych 14 dniach. A tak pewnie musia?abym p?aci?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>