Po?yczka w rodzinie

Gormi
2019-02-22 12:38:01
Cze??. Chcia?bym po?yczy? mojemu bratu ciotecznemu pieni?dze. Jednak dla zabezpieczenia chcia?bym zrobi? to wszystko legalnie i z umow?. Wiem, ze brat na pewno b?dzie to sp?aca? jednak w razie trudnej sytuacji wol? mie? jakie? zabezpieczenie. Czy tak? umow? koniecznie trzeba spisa? przy notariuszu? Czy mo?na jednak w jaki? sposób unikn?? op?aty notarialnej? Czy równie? mo?na po?yczy? bratu pieni?dze na oprocentowanie 0%, czy lepiej jest po?yczy? na procent? I czy je?li b?d? po?ycza? na procent to czy musz? koniecznie odprowadza? za to podatek?
2019-03-08 12:27:53
Z tego co wiem to nie mo?na po?ycza? pieni?dzy na zerowy procent. Jaki? procent musi by? no i b?dzie konieczno?? odprowadzenia podatku.
2019-03-19 14:03:09
Uwa?aj z tymi pozyczkami w rodzinie. Mo?e Ci si? wydawac ?e masz umow? ale je?li ta umowa nie jest potwierdzona notarialnie to tak naprawd? niewiele znaczy oraz druga osoba mo?e b?dzie chcia?a Cie oszuka? i nie b?dzie chcia?a odda? pieni?dzy. Bywa?y sytuacje jak nawet najlepsze relacje rodzinne si? rozrywa?y wla?nie z powodu k?otni o pieni?dze. M?dre jest tutaj przys?owie : M?dry zwyczaj - nie po?yczaj. Sam mia?em nawet tak? sytuacje w rodzinie. Do tej pory dwie osoby si? do siebie nie odzywaj? a by?o to prawie 10 lat temu.
2019-04-12 13:46:53
Ta osoba na pewno sp?aci ale bardziej chodzi mi tutaj o to czy urz?d skarbowy si? nie przyczepi i czy nie b?dzie chcia? odprowadzania podatku bo na przyk?ad uzna to za darowizn?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>