Po?yczka ratalna w credissimo

Lumcia
2018-03-19 07:26:50
Szukam osob, które bra?y po?yczk? rataln? w Credissimo. Mo?ecie napisa? swoje do?wiadczenia? Mianowicie jestem kobiet? 40 letnia. Niepracuj?c? ale maj?c? rent?. Aktualnie utrzymuj? córk?. Jest nam ci??ko, potrzebuj? pieni?dzy poniewa? pojawi? si? niespodziewany wydatek, którego nie b?d? w stanie przeskoczy?. Musze po?yczy? pieniadze. Czy mam szans? na po?yczenie 6 000 z? na raty w tej firmie? I co o niej s?dzicie?
2018-03-27 10:19:10
Masz szans?. Ale najlepiej jest dopyta? si? bezpo?rednio w credissimo.
2018-03-27 13:47:11
Tak jak tutaj dixon wspomina dopytaj si? o taka mo?liwo?c. Z tego co wiem to credissimo jest bardzo elastyczne je?li chodzi o udzielanie po?yczek ró?nym osobom ( mozna dosta? u nich po?yczk? nawet je?li posiada si? d?ugi).Tak wiec szansa na pewno jest. W niektórych sytuacjach wymagaj? wskazania por?czyciela oraz podpisania weksla. Ale to jak ju? naprawd? osoba sk??dajaca podanie wydaje si? nierzetelna. Pozdrawiam.
2018-04-09 08:02:08
Z tego co wiem to credissimo nie korzysta z por?cze?. Albo daje po?yczk? albo nie.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>