Po?yczka bez za?wiadcze? o dochodach

Anna
2018-09-04 07:51:17
Witajcie, potrzebuje pozyczki i to na szybko ok. 15.000 na okres 2-4 lata. Mam czysty BIK, dzi?ki bogu lecz nie pracuj? od jakiego? czasu w zwi?zku z tym nie mog? przedstawi? za?wiadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Jak mog? uzyskac tak? po?yczk?? Sprawdzalam sobie po?yczki i jest bardzo drogo. W banku nie dadz?. W takim razie gdzie mog? na to liczy??
2018-09-10 08:15:45
Moze jak nie bank to skok? Z tego co wiem to nie wymagaj? za?wiadczenia o dochodach no i maj? o wiele mniejsze wymagani co do pozyczek niz banki.
2018-09-25 12:29:40
Igotówka w getin banku. Przy mniejszych kwotach nie powinno by? problemu z wzi?ciem po?yczki. Nawet w Twojej sytuacji. Ewentualnie skoki tak jak osoba powy?ej opisuje.
2018-09-26 11:05:39
Skoki jak najbardziej wymagaja za?wiadczenia o dochodach. Mozna tam jednak wzi?ci po?yczke pomimo wpisu w bik.
2018-09-27 07:12:45
Skoro autorka pyta sie o firme prywatn? to z jakiego? powodu nie chce bra? pozyczki jak w banku.Nie chc? tutaj moralizowa?. Dwie firmy,którymi mo?esz si? zaintersowa? je?li chodzi o pozyczk? rataln? to: Moneyguru oraz Moneyman. Dobre warunki, nie trzeba dostarcza? tam za?wiadczenia o dochodach. Nie polecam natomiast silnie reklamowego zaplo. Cenowo jest bardzo drogo, znacznie dro?ej ni? w tych dwóch powy?szych firmach. Vivus ma dobre po?yczki chwilówki ale ratalne ju? nie.
2018-09-27 11:08:12
W zasadzie wiele firm nie wymaga za?wiadczenia o dochodach. Du?o tutaj zalezy od tego jaka kwote si? bierze. I mmniejsza kwota tym ?atwiej jest znale?? odpowiedni? firm?. Sporo uproszczonych zasad po?yczek maj? równie? i banki kredyt na o?wiadczenie o dochodach (Alior Bank, Getin Bank, EuroBank, Deutsche Bank) - najcz??ciej wymagane: o?wiadczenie o dochodach + dowód osobisty. Jak najcz??ciej wygl?da wówczas procedura uzyskania kredytu? Podajemy nazw? zak?adu pracy, telefon oraz o?wiadczamy wysoko?? swoich zarobków, a bank telefonicznie potwierdza zatrudnienie. kredyt na wyci?g z konta (Getin Bank, PKO BP, Eurobank, Alior Bank) - wymagane najcz??ciej: wyci?g z historii naszego konta bankowego za dany okres + dowód osobisty. Bank na podstawie historii wp?ywów na nasze konto bankowe oblicza nasz? zdolno?? kredytow?. kredyt na PIT (np. Getin Bank, PKO BP, ING, Kasa Stefczyka) - aby otrzyma? kredyt, bank najcz??ciej wymaga od klienta pita: PIT-11, PIT-36, PIT-37A, PIT-40 lub PIT-40a, a tak?e dokumentu to?samo?ci (np. dowodu osobistego). Na podstawie Pitu szacuje nasz? zdolno?? kredytow?.
2019-02-27 13:03:31
A ja polecam po prostu z?o?y? podanie do kilku firm i zorientowa? si? jakie maj? wymagania. Wiele z nich wbrew pozorom nie wymaga dostarczenia za?wiadczenia o dochodach. Ciekawi mnie natomiast mechanizm po?yczek spo?eczno?ciowych. Z tego co widzia?em to na portalach po?rednicz?cych jest informacja, ze nie wymagaj? dostarczania za?wiadczenia o dochodach. Jakie jednak zabezpieczenia si? w tym przypadku stosuje?
2019-03-22 11:13:55
Stosuje si? w takim przypadku najcz??ciej dwa rodzaje zabezpiecze?. Pierwsze zabezpieczenie to podpisanie weksla. Jesli co? si? b?dzie dzia?o ze sp?ata to posiadacz weksla idzie do s?du i praktycznie od razu dostaje nakaz sp?aty. Drugie zabezpieczenie to zastawienie nieruchomo?ci. O ile weksel trzeba podpisa? praktycznie zawsze, to w przypadku zastawienia nieruchomo?ci trzeba pozyczy? wi?ksz? sum? pieni?dzy aby czego? takiego zaczeli od Ciebie wymaga?. Sam przeglada?em sobie oferty takich portali ale widzia?em, ze czeka si? tam na po?yczke o wiele d?u?ej ni? w przypadku firm prywatnych.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>