Por?czy?am chwilówk? i si? boj?

Renatka
2018-02-14 08:35:11
Por?czy?am chwilówke ( nie pomy?la?am). Konkretnie mojej s?siadce. Czy je?li ona przestanie sp?aca? to czy ja b?de musia?a to robi??
2018-02-16 08:22:53
Tak. Dlatego kilka razy warto jest si? zastanowi? zanim zdecydujesz si? por?czy? chwilówk?.
2018-02-20 08:00:26
B?dziesz musia?a sp?aca?. Co Ci strzeli?o do g?owy,ze por?czy?as s?siadce?
2018-02-22 14:06:27
Dziewczyhny to nie jest takie proste jak si? wydaje. S?siadka to moja bardzo bliska znajoma, która musiala wzi?? po?yczke nie z b?ahych powodów ale pieniadze by?y jej potrzebne dla córki na leczenie. Wcze?niej sama mi troche pomaga?a. Przysz?a do mnie zap?akana i poprosi?a mnie o por?czenie po?yczki . Sama nie przemy?la?am sytuacji i podpisa?am. Mo?e jakbym mia?a troch? wi?cej czasu na zastanowienie si? to bym tak nie zrobi?a. Ale to by?a chwila.
2018-02-27 07:24:06
Renatko ale co mo?emy Ci tutaj napisa?. Twoja wina i tyle. Je?li s?siadka nie b?dzie sp?aca?a po?yczki to bedziesz sama musia?a pokry? te zad?u?enie. NIe ma w tym wielkiej filozofii. Dlatego te? banki jak i firmy po?yczkowe nadal kultywuj? tradycj? wskazania por?czyciela poniewa? jest to dla nich zabezpieczenie. Polecam utrzymywa? dobre stosunki z s?siadka, pilnowa? aby sp?aca?a po?yczk?. B?dziesz mia?a jednak nauczk? na przysz?osc.Aby czego? takiego nie robi?. Sama strasznie boj? si? takich por?cze? i raczej nie por?czy?abym pieni?dzy nawet rodzinie. Przez takie dzia?ania rozpad?o si? bardzo wiele dobrych znajomo?ci.
2018-03-08 11:37:47
Ja por?czy?am kiedys kredyt bratu i mia?am problem. Brat by? mi bliski ( aczkolwiek nie by? to brat rodziny tylko brat cioteczny). By?a to po?yczka na samochód. Po?ow? sp??ci? ale potem nie sp?aca?.I co najgorsze to niczego mi nie wyj?sni? ale unika? mnie i ca?kowice zerwa? kontakt. Musia?am za niego sp?aci? po?yczk?.Straci?am przez niego ponad 9000 z?. Do tej pory nie mam z nim kontaktu. Rodzina jest po mojej stronie ale ogólnie poczu?am bardzo du?y niesmak ( szczególnie,?e nie nale?? do zbyt maj?tnych osób i jednak taka suma by?a dla mnie bardzo wysoka). Tak wiec polecam jednak unika? takich zobowi?za?. Jesli nie chcecie straci? swojej rodziny.
2018-03-09 08:17:19
Mam tak? zasad?, mo?e jest to zasada egoistyczna, ale jest - ?e nie por?czam po?yczek, kredytów i innych zobowi?za?. Tak, by?em kilka razy o to proszona, ale zawsze odmawia?am. To jest powa?ne zobowi?zanie. A niech co? si? stanie, wypadki chodz? po ludziach, wtedy wszystkie zobowi?zania spadaj? na mnie. O nie, co to to nie.
2018-03-21 07:41:13
G?upota ludzi mnie po prostu rozwala. Jak por?czasz to we? si? kobieto licz z konsekwencjami!
2018-03-28 10:43:17
S?uchajcie a jak por?czyciel sp?aci t? po?yczk? to potem moze si? jako? domaga? zado??uczycnienia od osoby, której by? por?czycielem?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>