Pomó?cie mi ze sp?ata chwilówek

Pomó?cie
2018-07-04 11:21:42
Jestem aktualnie w bardzo trudnej sytuacji. Mam zasi?ek przedemerytalny i po prostu nie radze sobie ze sp?at? chwilówek jakie zaci?gn??em. Robi?em g?upie rzeczy poniewa? aby sp?acic jedn? chwilówk? bra?em kolejn? chwilówk?. No i z chwilówki na chwilówk? popad?em w coraz wieksze d?ugi. NIe mam mo?liwo?ci wzi?cia po?yczki w banku. Co w takim razie mam robi?? Niech ktos mi pomo?e.
2018-07-06 12:38:34
Wypisz jaka jest kwota zad?u?enia oraz w jakich firmach masz zobowi?zania.
2018-07-09 07:53:06
Czy masz wpisy w bik i krd? Czy masz mo?liwo?c wzi?cia po?yczki w banku? Jakie s? Twoje dochody?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>