Pomoc w odd?u?eniu

Sansa
2019-04-16 08:20:59
Walcz? z zad?u?eniem w postaci chwilówek. Po?yczki mam w Vivusie, w tak to finanse, w providencie i w Filarium. Do kogo si? zg?osi? najszybciej?
2019-04-25 14:35:03
Do filarum bo mo?na roz?ozy? zad?u?enie na raty. Sama by?am zad?u?ona i poprosi?am ich o to i by?a taka mo?liwo??.
2019-04-30 09:07:25
A czy mog? wypowiedzie? umowy które nie maja przekroczonych 14 dni sp?aty?
2019-04-30 11:14:50
Jak najbardziej, by?óby to najsensowniejsze ale musisz sp?aci? kas?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>