Opo?nienie sp?aty pozyczki w Wondze

Kaola
2019-01-09 13:06:37
Niestety ale wiem,ze nie b?de mog?a sp?aci? w terminie pierwszej po?yczki w Wondze ( by?a to darmowa po?yczka).Co mi grozi je?li si? spó?ni? tak z 2 tygodnie?
2019-01-10 09:28:48
Po prostu firma naliczy Ci odsetki jak za normaln? pozyczk?.
2019-01-16 21:05:54
W zasadzie to nic poza tym, ze firma naliczy sobie koszta tak jakby? normalnie po?ycza? te pieni?dze nie na zasadach pierwszej po?yczki.
2019-02-15 12:54:05
Czyli nie wysy?aj? od razu monitów,za które trzeba b?dzie p?aci??
2019-03-13 13:07:55
Nie, na pocz?tku pewnie kto? do Ciebie zadzwoni i zapyta si? kiedy b?dzie wp?ata kasy. Przypomnienia wysy?aj? po oko?o tygodniu opó?nienia ale raczej nie wcze?niej. S? jednak firmy, w których trzeba sie pilnowa? bo potrafi? wys?a? przypomnienie za które trzeba sporo zap?aci? w ci?gu tygodnia od braku p?atno?ci za rat? po?yczki... Ale raczej nie ma tak w Wondze. Firma nale?y do tej z gatunku szanuj?cych klientów. I w sumie dlatego jest na jednym z pierwszych miejsc w rankingach.
2019-04-08 10:48:20
Mi praktycznie od razu wys?ali smsa z upomnieniem i musia?am za tego smsa zap?aci? 🙁
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>