Konsekwencje wypowiedzenia umowy po?yczkowej

goniec
2018-02-21 12:16:03
Pytam, bo wol? si? upewni? przed wszystkimi ewentualno?ciami, aby pó?niej nie by?o. Czy istnieje co? takiego, jak mo?liwo?? wypowiedzenia umowy po?yczkowej chwilówkowej? Jakie s? konsekwencje? Czy wtedy musze sp?aci? pozosta?e zobowi?zanie natychmiastowo? B?d? wdzi?czny za odpowied?.
2018-03-05 11:13:50
Masz 14 dni na wypowiedzenie umowy pozyczki. I tak Musisz odda? to co dosta?e? na konto.
2018-04-12 06:51:10
Nie ma ?adnych konsekwencji. Je?li oczywi?cie zmie?cisz sie w tych dwóch tygodniach. No i lepiej jest wypowiedzie? listowo listem poleconym. Bo masz dowód.
2018-04-26 13:59:31
Wbrew pozorom konsekwencje mog? istnie?. I sama ich do?wiadczy?am. Mianowicie wzi??am po?yczke w firmie credit pl. Jednak okaza?o sie,ze mog? skorzysta? z finansowej pomocy rodziny, tak wi?c dosz?am do wniosku,ze po?yczka nie b?dzie mi w takiej sytuacji potrzebna. Wypowiedzia?am po?yczk?, niby wszystko by?o ok. Ale jak kilka miesi?cy po sytuacji chcia?am ponownie wzi?? po?yczke w tej firmie to nie mog?am. Moje konto by?o zablokowane. Nie powinni tak robi?, poniewa? to psuje im wizerunek.
2018-05-25 11:22:00
Serio? Czy przypadkiem nie zosta?a? wpisana w tym czasie do bik czy krd? Bo co? takiego wydaje mi si? nieprawdopodobne.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>