Komornik i eksmisja

Daria
2018-04-18 12:21:40
Witam. Czy komornik mo?e mnie eksmitowa? je?li mam 2 dzieci? Jest nakaz eksmisji ale gdzie pójdziemy?
2018-04-27 06:59:31
Nie mo?e poza okresem ochronnym. B?dzie trudno Ci? eksmitowa? ale je?li gmina zapewni mieszkanie to tak, jest taka mo?liwo??. Opisz tutaj swoj? sytuacj?. Czemu komornik chce Cie eksmitowac. Mieszkanie nie jest Twoje czy mo?e masz d?ugi? Czy nie mo?esz liczyc na pomoc rodziny, która by Cie przyj??a do siebie w razie eksmisji? Gdzie jest Twój partner?
2018-04-30 11:47:30
Nie. Chocia? s? dwa wyj?tki. Pierwszy to je?li komornik zapewni Ci miejsce w domu samotnej matki. Przebywaj? tam matki z dzie?mi. Druga sytuacja jest w przypadku kiedy gmina zapewni Ci lokal zastepczy. W wielu sytuacjach jednak ten lokal nie b?dzie mia? dobrych warunków (na przyklad ?azienka na korytarzu, albo niewielka przestrze?). Co doprowadzi?o do tego, ze masz kontakty z komornikiem? Czy próbowa?a?as mo?e i?? z nim na ugod?? Jakiej wysoko?ci masz d?ugi? Czy egzekucja komornicza b?dzie w stanie je pokry??
2018-05-30 07:05:50
Z tego co wiem to MUSZ? jej zapewni? mieszkanie socjalne.
2018-06-07 10:42:23
Niektórzy siedz? z dzie?mi w mieszkaniach ca?ymi latami bo nie mo?na ich wyeksmitowa?. Tak wi?c spokojnie, nie stresuj sie.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>