Firmy doradcze po?yczkowe

Bozo
2018-09-12 08:02:29
W moim mie?cie funkcjonuje kilka firm, które zajmuj? si? doradzaniem tego w jakiej firmie wziac po?yczk? oraz przedstawiaj? oferty. Nie korzysta?em jeszcze z us?ug takiej firmy ale nasuwa mi si? tutaj kilka pyta?. Mianowicie kto p?aci im za to doradztwo?Ja p?ac? czy mo?e firma w jakiej bior? po?yczk?? A jesli p?aci im firma to czy nie jest tak, ze doradca poleci mi ofert?, która niekoniecznie jest dobra dla mnie, ale która da im wi?ksza prowizj?? Mo?e kto? bra? po?yczk? przez taka firm?? A mo?e jest tutaj jaki? doradca?
2018-09-17 13:24:07
Bra?am raz po?yczk? przez firm? Finansowe posi?ki. Wyszukali mi bardzo dobr? ofert? pomimo, ?e mialam wpisy w bik. Tak wi?c osobi?cie by?am zadowolona
2018-09-19 11:26:06
Napisz jakie to konkretnie firmy to ?atwiej b?dzie doradzi?.
2018-12-05 08:08:28
Chodzi mi tutaj o fines.
2019-02-20 12:37:26
Bralam w ten sposób pozyczke konsolidacyjn?. Ja jestem zadowolona, wcze?niej jak szuka?am to ?adna firma nie chcia?a mi da? takiej po?yczki. Z nimi si? uda?o.
2019-02-27 07:09:43
Wiesz co, z jednej strony ok, taka firma mo?e mie? dobre warunki, jednak z drugiej strony nie jest to takie super jak moze Ci si? wydawa? z uwagi na to, ?e maj? ograniczon? ilo?? firm jakie mog? Ci zaproponowa? oraz nie zawsze zaproponuj? Ci dobr? opcj?. Tak wiec je?li zupe?nie nie orientujesz si? w temacie albo nie masz czasu to dobra, korzystaj. Jednak w innej sytuacji jestem zdania, ze o wiele lepiej jest jednak skorzysta? z porówna? jakie znajdziesz tutaj w sieci. Chocia?by na tej stronie.
2019-03-21 14:13:26
Skorzystanie z takiej firmy op?aca si? jedynie w dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja, to ta w której nasza sytuacja jest nie za ciekawa. Na przyk?ad je?li mamy wpisy w bik i wpisy w krd a chcemy wzi?? po?yczk?. Druga sytuacja to ta w której bierzemy spor? po?yczk? prywatn?. W takiej sytuacji rzeczywi?cie warto jest porówna? sobie to co samodzielnie znale?li?my a to co nam zaoferuje firma po?yczkowa. W innych sytuacjach chyba nie opyla si? korzysta? i lepiej poszuka? samodzielnie.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>