D?ugi w chwilówkach

Dola
2018-05-25 07:16:15
Nabra?am chwilówek. W pewnym momencie wpad?am w p?tl? i post?powa?am troche nierozwa?nie poniewa? sp?aca?am po?yczkami po?yczki. Ci?gle t?umaczy?am sobie,ze bed? pracowa?a wi?cej i nast?pnego miesiaca b?d? w stanie wszystko sp?aci?. A? nazbiera?o si? tego tak wiele,ze nie jestem w stanie tego sp?aci? bo miesi?czne kwoty do sp?at s? wy?sze. Windykacja dobija si? do mnie praktycznie codziennie. Na nic mnie nie sta?. Co robic? Dodam,?e d?ugi mam na 50 tys. z?otych.
2018-05-29 08:31:52
Dola napisz wi?cej szczegó?ów W jakich firmach masz to zad?u?enie?
2018-06-11 12:47:54
Mniejsze firmy i g?ownie po?yczki spo?eczno?ciowe. Dwie mam w Vivusie oraz w Wondze.
2018-06-12 07:36:40
Jak wyglada Twój bik?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>