Czy mo?liwa jest kolejna po?yczka przy obecnych po?yczkach

Hypnotic
2018-10-11 13:00:35
Mam aktualnie 3 pozyczki w 3 firmach. Czy jak b?d? wnioskowa? o kolejna to czy nie dostan? odmowy?
2018-10-22 12:28:52
Nie dostaniesz. Jeszcze zale?y jakie masz obci??enia, jakie masz dochody. I czy nie masz wpisow w bik. Ale je?li nie masz to nie b?dzie problemu. Wiele firm przy mniejszych kwotach po?yczek nie robi praktycznie ?adnych problemów. Musisz jednie przekalkulowa? sobie czy nie b?dziesz mia? potem problemów ze sp?at? tych po?yczek. Bo nie jest filozofi? nabranie sobie po?yczek. Filozofi? jest korzystanie z po?yczek rozwaznie i sp?acanie w czasie. Aby nie zabuli? zbyt wiele za odsetki.
2018-10-24 07:41:26
W jakich firmach masz po?yczki? Czy nie masz mo?e wpisów w bik?
2019-02-18 13:23:03
Orientujecie si? czy jest jaka? firma, która daje wi?cej ni? jedn? po?yczk? chwilówk??
2019-02-22 12:39:55
Wiechnik mozna si? o to stara? w Providencie. Ale polega to na tym, ze jak Ci zabraknie kasy to mo?esz stara? si? o zwi?kszenie po?yczki oraz dobranie do niej pieniedzy. Sam tak zrobi?em. Na pocz?tku pozyczy?em 800 z?, ale potem powiekszy?em t? kwot? do 1500 z?. Problemu z tym nie by?o. ale trzeba tutaj liczy? si? z tym, ze rata rzecz jasna b?dzie od tego momentu wi?ksza. Dodam, ze wcze?niej nie mia?em ?adnych problemów z terminow? splat? po?yczki. Podejrzewam, ze jakby? mia? takie problemy to firma mog?aby Ci takiej po?yczki odmówi?.
2019-02-26 13:42:02
Z tego co wiem o raczej nie ma sytuacji, w której masz w jednej firmie wi?cej ni? 1 po?yczk? typu chwilówka. Ale s? sytuacje, w których mo?esz dobra? sobie do obecnej po?yczki dodatkow? kwot? je?li takiej by? potrzebowa?. Na przyk?ad ostatnio mia?am tak? potrzeb? i uda?o mi si? tak zrobi? w providencie ( nie jestem pewna jak to jest z nowymi klientami bo wcze?niej sama bra?am tam pozyczki i regularnie sp?aca?am tak wiec firma mia?a do mnie zaufanie). A jak Ci si? nawet nie uda to co Ci szkodzi dopyta? si? w innej firmie.Tych firm po?yczkowych jest tyle,ze naprawd? nie jest problemem znalezienie jakiej?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>