Czy chwilówka wp?ywa na moj? zdolno?c kredytowa?

Rita
2018-02-20 11:32:32
Aktualnie sp?acam po?yczk? rataln? w Zaplo. Czy pomimo to mam szans? na kredyt w banku?
2018-03-23 06:54:16
No jasne,?e tak.Znacznie obni?a. Jak ka?dy inny kredyt.
2018-04-06 10:34:50
Je?li du?o zarabiasz to dostaniesz kredyt w banku. Jesli jednak b?dziesz mia?a opó?nienia to nie masz nawet na co liczy? na po?yczke bankow?.
2018-04-19 08:45:05
Je?li sp?aca?am w przesz?o?ci chwilowki w terminie. I mia?am ich wiele to czy mog? wp?yn?? na moj? histori? kredytow? pozytywnie? Bo w koncu to te? po?yczka 🙂
2018-05-17 07:33:07
Raczej nie wp?ynie 😛 Na histori? kredytow? pozytywnie mo?e wp?yn?? wzi?cie po?yczki gotówkowej w banku, raty na sprz?t. Czy nawet wzi?cie karty kredytowej i sp??canie jej w terminie.Jednak nie chwilówka. Banki nie lubi? mieszka? ze sob? interesów z firmami prywatnymi. Z drugiej strony jesli b?dziesz mia?a opó?nienia w sp??cie po?yczek prywatnych to mo?e Ci to totalnie zablokowa? mo?liwo?? wzi?cia po?yczki w banku.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>