Co mo?e windykacja

Irena
2018-02-15 07:46:13
Orientujecie si? mo?e jakimi metodami wymuszania sp?aty po?yczki pos?uguje sie windykacja? Jestem obecnie w trudnej sytuacji. Mam po?yczk? rataln? w firmie Zaplo, któr? wzi??am na 2 lata. Pierwszy rok sp?aca?am bez problemu, ale ostatnio zosta?am bez pracy i jest mi bardzo trudno ze sp?ata. Firma przekaza?a proces do windykacji. Dostalam 2 telefony ( w tym jeden nieprzyjemny) ?e powinnam to sp?aci? jak najszybciej.orientujecie si? czy windykacja mo?e zadzwoni? do mojego miejsca pracy i powiedzie? szefowi, ze nie sp?acam po?yczki?
2018-02-16 08:22:13
Mo?e i niektore firmy windykacyjne tak robia chocia? z tego co generalnie wiem to niecz?sto. O wiele cz?sciej mog? nachodzi? Ciebie, równei? w domu ( wystawia? pod wyj?ciem). Niestety ale wiele tego typu firm dzia?a na granicy prawa, szczególnie jesli d?u?nik notorycznie spó?nia si? z p?atno?ci? za d?ug. Proponowa?bym nie chowa? tutaj g?owy w piasek ale natychmiast skontaktowa? si? z firm? po?yczkow? i wyt?umaczy? im jak wygl?da sytuacja w jakiej si? znalaz?a?. ?e nie jeste? w stanie sp?aci? pozyczki. Mo?e uda s? przed?u?y?.
2018-02-22 07:50:41
Zwykle na pocz?tku s? telefony. Takie akcje dopiero jak d?u?nik bardzo oci?ga si? ze sp?at?.
2018-02-26 08:55:38
Zwykle jedynie dzwoni? i pisz? ró?ne pisma. Nie jest to takie tanie bo za ka?dy telefon i za ka?de pismo trzeba oczywi?cie zap?aci?.
2018-03-12 07:46:26
Pracowa?am w windykacji i nie jest tak jak piszecie. Zwykle jest to po prostu przypomnienie o sp?acie po?yczki. A nie jakie? gro?enie i te sprawy. Wydaje mi si?,ze w wi?kszo?ci sytuacji d?u?nicy po prostu sobie to wszystko wyolbrzymiaj? a wcale tak to strasznie nie wygl?da. Logiczne jest, ?e firma chce odzyska? pieniadze jakie po?yczy?a i jesli kto? nagminnie spó?nia si? ze sp?at? to musi liczy? na telefon windykacji. Co do monitów.... No co?, trzeba zatrudni? ludzi do windykacji albo podpisa? umow? z firm? windykacyjn?. Wszystko to kosztuje i firma musi sk?d? bra? na to kas? co nie?
2018-03-13 08:10:24
Okey, ale my tutaj nie rozmawiamy o kosztach funkcjonowania firmy windykacyjnej, ale to co windykacja mo?e. Bo umówmy si?, naginanie prawa, czy nawet przekraczanie zdarza si? w tej bran?y.
2018-04-19 08:43:40
Windykacja g... mo?e. Poza utrudnianiem ?ycia. Tak wi?c je?li kto? jest cwany to mo?e ?atwo windykacji unikn??.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>