Chwilówki a zdolnos? kredytowa

Barbarka
2019-01-08 12:24:06
Orientujecie si? czy fakt, ze bra?am w przesz?o?ci chwilówki b?dzie mia? wp?yw na moj? realn? zdolno?? kredytow?? Pytam si? poniewa? chcia?abym w przysz?o?ci zaci?gn?? kredyt hipoteczny na budowe domu na wysok? kwot? i zastanawiam si? czy te po?yczki mi tego nie zablokuj?. Po?yczki bra?am w kilku firmach, mianowicie w providencie, vivusie i jedn? po?yczk? rataln? w lendonie. W Vivusie darmowa w ramach promocji, pozosta?e p?atne. Dodam, ze wszystkie pozyczki sp?aca?am w terminie, nie mialam przy tym opo?nie?. By?y to jedyne zobowi?zania jakie mia?am, nie bra?am nigdy rat, ani pozyczki w banku .
2019-01-10 09:30:06
Jesli sp?acasz regularnie to nie b?dzie mia?o to wp?ywu na Twoj? zdolno?? kredytowa. Ani w sposób pozytywny, ani w sposób negatywny.
2019-01-11 12:13:08
Nie b?dzie to mia?o ?adnego wplywu. Ju? to przerabia?am i doradca kredytowy powiedzia? mi, ze nie ma z tym problemu.
2019-03-14 08:43:34
Nie ma problemu o ile oczywi?cie sp?acasz w terminie. Bo jak bank zobaczy, ze masz jakie? opó?nienia w sp?acie chwilówki i b?dziesz mia? wpisy w bik to nie masz szans na po?yczk? w banku. Ale je?li przyk?adowo w przeszlo?ci wzi??e? chwilówk? i j? sp?aci?e? w terminie to bank nie b?dzie si? tym przejmowa? bo o wiele wazniejsze dla niego b?dzie to ile zarabiasz oraz jak? masz umow?. Czy jest to umowa na sta?e ( takie umowy s? faworyzowane przez banki). Tak naprawd? to wi?kszo?? Polaków mia?o w przesz?o?ci jaki? epizod z wzi?ciem chwilówki.
2019-04-08 10:49:16
Tak jak pisz? osoby powy?ej je?li sp?acasz w terminie to nic si? nie stanie ale jak Ci? firma wpisze do bik to problem ju? b?dziesz mia?. Sama tak mia?am i musia?am czeka? 5 lat a? wpis sam si? skasuje . Wcze?niej nie mog?am wzi?? kredytu hipotecznego.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>