Chwilówka i komornik

KAZ
2018-02-15 07:47:24
Witam. Je?li kto? ma na karku komornika to czy on mo?e zaj?? chwilówk? jak? dopiero co wzi?li?my?
2018-02-16 12:22:01
Z tego co wiem to komornik nie mo?e zaj?? pieni?dzy do okre?lonej kwoty. W tym roku jest to 2000 z? brutto, Przy umowie na etat komornik nie mo?e wzi?? wi?cej ni? 1/2 zarobków. Tak wiec je?li pieni?dze z chwilówki przekrocz? miesi?cznie t? kwot? to komornik pewnie po?o?y na nich swoje r?ce. Nie wiem jednak czy gdziekolwiek otrzymasz po?yczk? skoro masz komornika na karku.
2018-02-19 12:14:52
Jedyny wyj?tek w którym komornik nie mo?e zaj?? wp?ywu na konto to pieni?dze pochodz?ce z programu 500+. W ka?dym innym przypadku komornik mo?e zaj?? kas? i szczerze mówi?c guzik go interesuje jak si? tam znalaz?a. Znany jest przypadek go?cia, który przez przypadek wys?a? kas? na rachunek bankowy zaj?ty przez komornika. Nie wiem jak ta historia dale si? potoczy?a, ale wiem, ?e mia? spore problemy z odzyskaniem pieni?dzy.
2018-02-20 11:33:31
G?upoty piszesz. Tak jak pisa?em jest okre?lona kwota, której komornik nie zajmie i si? tego musi trzyma?. W koncu to urz?dnik pa?stwowy.
2018-03-20 10:34:03
Dok?adnie.Komornik wi?cej nie zajmie. Wiele osob boi si? komornika bo naog??da si? programów w tv. Ale to naprawd? s? jedynie jednostki. Normalnie komornicy tak nie dzial?j?. Jednak?e je?li macie komornika to musicie liczy? si? z kosztami. Proponowa?bym napisa? do niego i spróbowa? si? jako? dogada? bo z komornikiem równie? mo?na doj?? do porozumienia w sprawie po?yczki.Najgorsze jest olewanie sobie ca?ej sprawy poniewa? potem mo??a dopiero wp?dzi? si? w powa?ne koszta.
2018-03-27 11:40:38
Czyli nawet je?li jest ju? komornik na maj?tku to jeszcze mo?na sie z nim dogada? aby nie sprzedawa? mieszkania czy samochodu?
2018-04-10 07:22:25
Mo?esz. O ile sam odpowiednio wcze?nie sp?acisz d?ug. Problem powstaje jak ju? dojdzie do egzekucji komorniczej.Czyli komornik wystawi Twoje mieszkanie czy samochód na aukcji komorniczej. Z drugiej strony znam go?cia, którego dom by? wystawiony ( powodu d?ugów ?ony) ale pomimo to uda?o mu si? dogada? z komornikiem i og?oszenie o sprzeda?y zosta?o zdj?te. NIe znam jednak szczegó?ów sytuacji tak wi?c wi?cej o tym nie mog? tutaj napisac.
2018-04-18 07:37:19
Albo po prostu wzi?? pozyczk? do r?ki. Provident daje pieniadze z r?ki do r?ki.
2018-04-27 07:00:52
W oddziale czy kto? przychodzi z kas? do Ciebie?
2018-05-30 07:07:58
W oddziale. Po prostu idziesz z dowodem, zg?aszasz podanie. Je?li kwota nie jest zbyt wysoka to mo?esz dosta? to praktycznie od reki. Je?li jest to wi?ksza kwota to trzeba b?dzie poczeka? do nast?pnego dnia. Na miejscu z tego co wiem sprawadzaj? jak wygl?da sytuacja w bik i krd ( o ile jeszcze na bik mog? przymkn?? oko to wiem, ?e nie ma tam opcji wzi?cia po?yczki je?li jest wpis w krd)
2018-07-18 09:14:38
A jaka firma oprócz providenta tak daje kask? do r?ki?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>