Feniko

opinie, kontakt, informacje

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

200 - 5000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Feniko logo
Ocena: 3.57
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Dagona Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Fabryczna 12, Tychy
E-mail: kontakt@feniko.pl
Telefon kontaktowy: 801 00 50 22
NIP: 6462950868
REGON: 366664080
KRS: 0000665953

Feniko jest częścią polskiej firmy Dagona Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach. Firma ta specjalizuje się w szybkich mikropożyczkach internetowych. Oferuje przede wszystkim bardzo niskie kwoty pożyczek rozłożone na raty, przez co spłata zobowiązania jest łatwa i bardziej dostępna do szerszego grona klientów.

Jak wygląda pożyczka w Feniko?

Feniko oferuje bardzo niskie kwoty pożyczek w wysokości od 300 do 1000 złotych. Niezależnie od zaciągniętej kwoty, należność zawsze zwracana jest w czterech miesięcznych ratach.

Pożyczkę w Feniko może zaciągnąć każdy, kto:

 • jest obywatelem polskim lub posiada prawo do pobytu na terenie Polski
 • legitymuje się ważnym dokumentem tożsamości
 • mieszka na terenie Polski
 • posiada konto użytkownika w serwisie feniko.pl
 • posiada zdolność do czynności prawnych (nie może być całkowicie ani częściowo ubezwłasnowolniony)
 • posiada zdolność kredytową
 • nie posiada zaciągniętych pożyczek w Feniko
 • nie ogłosił upadłości konsumenckiej i nie toczy się przeciw niemu postępowanie upadłościowe
 • posiada stałe źródło dochodów (umowa o dzieło, zlecenie, o pracę, renta, emerytura, działalność gospodarcza lub rolnicza)
 • posiada adres e-mail i numer telefonu
 • posiada konto bankowe w jednym z polskich banków

Czy Feniko sprawdza BIK, KRD, BIG i ERIF?

Tak. Od figurowania (bądź niefigurowania) zależy zdolność kredytowa klienta. Feniko zastrzega sobie prawo nieudzielenia pożyczki w przypadku figurowania klientaw takich rejestrach, jednak odmówienie pożyczki nie następuje automatycznie.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Ważny dowód osobisty. Feniko będzie jednak sprawdzać inne, podane we wniosku informacje. Może również zadzwonić do pracodawcy w celu weryfikacji prawdziwości informacji o zatrudnieniu. Nie trzeba ich poświadczać dokumentami, ale trzeba pamiętać, że w przypadku podania nieprawdziwych danych klient może być narażony na odpowiedzialność karną.

Jak wygląda proces ubiegania się o pożyczkę w Feniko?

Pożyczkę można uzyskać w kilku podstawowych krokach:

 • REJESTRACJA. Na głównej stronie feniko.pl znajduje się kalkulator pożyczkowy, na którym można zaznaczyć pożądaną kwotę pożyczki (okres spłaty jest zawsze ten sam) a następnie kliknąć przycisk „złóż wniosek”. Po tym pojawi się formularz rejestracyjny, w którym trzeba podać swój adres e-mail, a także imię i nazwisko oraz numer PESEL.
 • WNIOSEK. We wniosku należy podać dane adresowe, informacje o zatrudnieniu, wysokości dochodów oraz zobowiązaniach finansowych.
 • DECYZJA. Decyzja o przyznaniu pożyczki może zająć do 24 godzin roboczych i zależy głównie od pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej. Feniko poinformuje klienta o przyznaniu pożyczki lub jej odmówieniu przez SMS i e-mail.
 • WERYFIKACJA. Po pozytywnej odpowiedzi od Feniko należy wykonać przelew weryfikacyjny w wysokości 1 grosza.
 • WYPŁATA PIENIĘDZY. Po otrzymaniu przelewu weryfikacyjnego przez Feniko, pieniądze zostaną natychmiastowo przelane na konto.

Czy mogę zaciągnąć pożyczkę bez gwaranta w Feniko?

Tak. Feniko nie wymaga poręczenia ani żadnej innej formy zabezpieczenia pożyczki.

Czy muszę zrobić przelew weryfikacyjny?

Niestety, tak. Feniko chce być pewnym, że pożyczkobiorca rzeczywiście jest osobą, za którą podaje się we wniosku. Niestety Feniko nie korzysta z ekspresowych aplikacji zewnętrznych typu Instantor. Należy przy tym pamiętać, żeby wykonać ten przelew ze swojego osobistego konta bankowego. Nie trzeba być jedynym właścicielem – Feniko dopuszcza również konta, w których pożyczkobiorca jest współwłaścicielem.

Jak szybko otrzymam pieniądze w Feniko?

O pożyczkę można ubiegać się w każdym możliwym momencie, również w ciągu godzin nocnych i świąt. Należy jednak liczyć się z tym, że decyzja o przyznaniu pożyczki nastąpi dopiero podczas najbliższego dnia roboczego, a pieniądze dotrą na konto bankowe zgodnie z systemem przelewów bankowych. To nie więcej niż 24 godziny od momentu otrzymania przez Feniko przelewu weryfikacyjnego.

Czy mogę odstąpić od umowy?

Tak, można to zrobić w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy bez podawania przyczyny.

Jakie są koszty pożyczki w Feniko?

Na całkowity koszt pożyczki składają się:

 • powizja w wysokości od 104,5 złotych w przypadku najniższej kwoty do 348 złotych przy kwocie maksymalnej.
 • Odsetki w granicach od 8,49 złotych do 28,90 złotych

Przykładowy koszt pożyczki 1000 złotych wyniesie łącznie 375,65 złotych przy jednej miesięcznej racie wynoszącej 344,23 złote.

Czy możliwa jest spłata przedterminowa?

Oczywiście. Jest to jedno z podstawowych praw klienta. Częściowa lub całkowita spłata pożyczki przed terminem nie wymaga od pożyczkobiorcy żadnych dodatkowych oświadczeń i procedur. W tym wypadku, koszty pożyczki ulegają zmniejszeniu za liczbę dni dzielącą spłatę pożyczki od końcowego terminu spłaty.

Czy mogę przedłużyć termin spłaty w Feniko?

Niestety, nie ma takiej możliwości.

Co, jeśli nie spłacę pożyczki?

W przypadku niespłacenia pożyczki w wyznaczonym terminie, Feniko podejmie następujące działania:

 • wysyłanie monitów SMS-em, mailowo, telefonicznie lub listownie
 • naliczanie odsetek za nieterminową spłatę w wysokości 14%
 • skierowanie sprawy do windykacji sądowej i komorniczej, przy czym klient zobowiązany jest wtedy pokryć koszty postępowania i będą one ściągane w pierwszej kolejności.
 • zgłoszenie klienta do odpowiedniego rejestru.