Zmiana harmonogramu spłaty pożyczki – czy to możliwe?

Każda pożyczka to obciążenie, niezależnie od tego, czy jest to chwilówka, czy pożyczka ratalna. Na tyle duże, że czasami pożyczki nie udaje się spłacić. Dotyczy to szczególnie pożyczek ratalnych, charakteryzujących się długim okresem finansowania. Nawet jeśli w momencie zaciągania pożyczki pożyczkobiorca ma pewność, że pożyczkę odda, w połowie spłaty może okazać się, że z różnych względów temu zadaniu nie podoła. Czy w takim wypadku ma on możliwość wydłużenia harmonogramu spłaty pożyczki?

Żelazny harmonogram czy dowolność w spłacie?

Okres finansowania pożyczki jest kluczową kwestią, która powinna być brana pod uwagę w momencie zaciągania pożyczki. Zbyt krótki będzie skutkował wysokimi ratami i potencjalnymi problemami z „domknięciem” miesięcznego budżetu domowego. Z kolei zbyt długi okres spłaty to nie tylko proporcjonalnie większe koszty takiej pożyczki, ale również większa niepewność. W ciągu kilkunastu miesięcy finansowania może bowiem wydarzyć się wiele – choroba, utrata pracy lub jej zmiana na gorzej płatną.

Osoba odpowiedzialna nie będzie unikać spłaty, ale z pewnością zainteresuje się tym, czy można wydłużyć okres finansowania pożyczki ratalnej, a co za tym idzie, obniżyć wysokości miesięcznej raty. Taki krok będzie wiązał się z podpisaniem aneksu do umowy pożyczki oraz z ustaleniem nowego harmonogramu spłaty.

Oczywiście, nie wszystkie firmy dają taką możliwość i nie wszystkie w jednakowym zakresie. Warto więc jeszcze przed złożeniem wniosku pożyczkowego zapoznać się z polityką firmy w tej kwestii. Można w tym celu sprawdzić wzór umowy pożyczkowej, w której powinien znaleźć się odpowiedni zapis. Tak dzieje się w przypadku firmy Wonga, która nakreśla w umowie:

„Pożyczkodawca może udostępnić Pożyczkobiorcy możliwość podwyższenia kwoty Wypłaty, zmiany Terminu Spłaty lub Harmonogramu Rat”

Można więc wywnioskować, że wydłużenie terminu spłaty jest możliwe zarówno w przypadku chwilówki, jak i pożyczki ratalnej. Podobnie postępuje firma Provident – wystarczy podpisać aneks do umowy, w którym znajdą się informacje o nowym okresie spłaty oraz poziomie RRSO. Dodatkowo instytucja ta daje również możliwość wnoszenia o okresową przerwę w spłacie pożyczki lub okresowego zamrożenia spłaty pożyczki. Udostępnia także stosowne dokumenty do pobrania na stronie internetowej marki.

Istnieje też szereg firm, które w przypadku wystąpienia poważnych przeszkód uniemożliwiających spłatę pożyczki mogą indywidualnie ustalać z każdym klientem nowy, dopasowany do obecnej sytuacji harmonogram. Taką firmą będzie np. NetCredit.

Zmiana harmonogramu pod pewnymi warunkami

O zmianę harmonogramu spłaty pożyczki ratalnej można wnioskować w każdym momencie jej trwania, jednakże najlepiej zrobić to jeszcze zanim minie termin spłaty chociaż jednej raty. Nie tylko jest to przez większość firm traktowane jako warunek konieczny, by móc wnioskować o wydłużenie okresu spłaty, ale też można liczyć na bardziej dogodny dla nas harmonogram. Większość instytucji pożyczkowych wymaga wtedy wysłania wypełnionego, gotowego formularza (np. wspomniany wcześniej Provident), ale część z nich dopuszcza wystosowanie odpowiedniej prośby za pomocą swojego profilu w serwisie. Można się również spotkać z tym że pożyczkobiorca najpierw telefonicznie lub mailowo kontaktuje się z firmą pożyczkową i szczegółowo opisuje swoją sytuację, a firma w odpowiedzi sama ustala nowy harmonogram spłat.

Trzeba pamiętać jeszcze o jednym szczególe – zwykle wydłużenie spłaty pożyczki ratalnej jest możliwe, ale tylko do maksymalnego pułapu rat. Będzie to dostępne na przykład w sytuacji, w której posiadamy pożyczkę na 12 miesięcy w firmie oferującej dłuższy okres finansowania. Jeśli zaś już od razu zaciągniemy pożyczkę na maksymalną liczbę rat (np. 48 w Super Grosz), mało prawdopodobne jest, że firma zgodzi się na wydłużenie okresu spłaty.

Oczywiście, wydłużenie okresu finansowania będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami. To logiczne – większe będą zarówno opłaty administracyjne za obsługę pożyczki, jak i oprocentowanie stałe.

Wakacje pożyczkowe – niecodzienny sposób na wydłużenie okresu spłaty

W przypadku problemów przejściowych, które mogą być rozwiązane w ciągu kilku tygodni, nie trzeba wydłużać okresu spłaty pożyczki, a lepiej skorzystać z tak zwanych wakacji pożyczkowych. Pozwala to na odłożenie płatności jednej raty na później i uregulowanie jej wraz z następną przypadającą według harmonogramu ratą. Jest to również usługa płatna, jednak kosztuje mniej niż zwiększenie liczby rat. Dobrą wiadomością jest to, że w wielu firmach (Zaplo lub Hapi Pożyczki) można przekładać płatność nawet kilkukrotnie.

Weź sprawy w swoje ręce!

Problemy finansowe zdarzają się każdemu. Jednak jak widać, firmy pożyczkowe wyposażyły się w szereg środków, które pomagają pożyczkobiorcy uniknąć poważnych konsekwencji braku spłaty: odsetek karnych, wypowiedzenia umowy pożyczki oraz oddania sprawy do windykacji. Dobra wola do spłaty ze strony pożyczkobiorcy i jego dotychczasowa rzetelność w spłacie pozwoli tego uniknąć.