Zawieranie umów przez Internet – w jaki sposób możemy to zrobić?

Uzyskanie pożyczki online jest dzisiaj standardem. Odbywa się bardzo szybko i, co najważniejsze, nie trzeba wychodzić z domu, by podpisać umowę pożyczki. Choć wiele osób może mieć pewne obawy o bezpieczeństwo umów w sposób niepisemny, firmy pożyczkowe zadbały o odpowiednie zabezpieczenie wszystkich dokumentów oraz ich legalności. W ten sposób umowa pożyczkowa zawarta przez Internet nabiera takiej samej mocy prawnej jak każdy inny dokument regulowany przepisami Kodeksu Cywilnego. Co więcej, zgodnie z obecnymi przepisami prawa, umowa może zostać zawarta w dowolnej formie pozwalającej na jej odtworzenie. W jaki sposób możemy więc podpisać umowę pożyczki pozabankowej?

Umowa pożyczki w formie pisemnej

Zawarcie umowy chwilówki w formie pisemnej nie zawsze będzie wiązało się z tym, że należy osobiście pofatygować się do najbliższego oddziału. Na początkowym etapie zwykle wystarczy jedynie oświadczenie woli, iż akceptuje się warunki umowy pożyczkowej, co nierzadko wymaga wprowadzenia specjalnego kodu autoryzacyjnego wysłanego SMS-em na numer podany we wniosku pożyczkowym – dlatego tak ważne jest, by numer telefonu użyty do zaciągnięcia pożyczki był zarejestrowany na nazwisko osoby ubiegającej się o finansowanie.

Umowa pożyczki zostanie dostarczona do pożyczkobiorcy e-mailem w pliku PDF. Pożyczkobiorca musi wydrukować wtedy dokument w dwóch kopiach i jedną z nich odesłać na adres siedziby firmy. Oczywiście, przed jej ostatecznym wysłaniem należy jeszcze raz dokładnie przeczytać całą umowę pożyczkową.

Podpis elektroniczny dopuszczalny również w pożyczkach online

Umowa pożyczki online dopuszcza również użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego – tak jest np. w firmie Vivus. Aby nabyć taki podpis, należy wykupić go u jednego z dostawców zatwierdzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji, który opatrzy podpis odpowiednim certyfikatem przypisanym do użytkownika i uznawanym przez wszystkie jednostki prawne na terenie całego kraju. Certyfikat ten jest jednocześnie potwierdzeniem autentyczności podpisu.

Umowa podpisana przez pełnomocnika

Podpisanie umowy przez pełnomocnika nie jest rozwiązaniem stosowanym często w przypadku pożyczek online, ale wciąż jeszcze można się z tym spotkać. Ten rodzaj zawarcia umowy nie wymaga składania podpisów, drukowania umowy ani odsyłania jej w formie listownej. Wystarczy przy składaniu wniosku pożyczkowego zaznaczyć odpowiednią rubrykę, która uprawnia inną osobę do złożenia podpisu na umowie w imieniu pożyczkobiorcy. Jest to pełnomocnictwo jednorazowe i wybitnie celowe, gdyż nadaje ono moc prawną tylko w przypadku podpisania konkretnej umowy i tylko jednorazowo. Nie ma więc obaw o to, że pełnomocnik wykorzysta nadany mu przywilej do podpisania jakiegokolwiek innego dokumentu. W ten sposób umowę wciąż można podpisać w firmie Wonga.

Dlaczego nie warto bać się umów internetowych?

W dzisiejszych czasach uzyskanie finansowania online jest już standardem, z którego trudno byłoby zrezygnować. To w szczególności bardzo duża wygoda niedostępna jeszcze w większej ilości banków, w których co prawda można złożyć wniosek online, ale dopełnić wszelkich formalności należy już w oddziale banku. Poza tym takie rozwiązanie daje możliwość bardzo szybkiego uzyskania potrzebnej gotówki, bez konieczności zaprzątania sobie głowy zbędnymi formalnościami. Nie trzeba też obawiać się, że umowa zawarta przez Internet będzie niepewna lub może pozbawić pożyczkobiorcy wszystkich jego praw. Wręcz przeciwnie – zachowuje on wszystkie przywileje zapewnione mu przez ustawę o kredycie konsumenckim z 2011 roku, a dodatkowo uzyskuje również możliwość skorzystania z odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Pożyczki z kurierem i z obsługą domową – alternatywa dla umowy online

Mimo wszystkich zalet nowoczesnych technologii, firmy pożyczkowej umożliwiają swoim klientom fizyczne złożenie podpisu na papierowej wersji dokumentu, przy czym także w przypadku tego typu pożyczek nie jest konieczne wychodzenie z domu. Są to pożyczki, w przypadku których to kurier lub pracownik firmy dostarczy umowę pożyczki do domu klienta.

Pierwszy typ, spotykany w firmach Aasa czy TakTo Finanse, zwykle wiąże się z wypłatą pożyczki czekiem GIRO do realizacji w placówce pocztowej, który wręczany jest pożyczkobiorcy po wylegitymowaniu się dowodem osobistym oraz podpisaniu umowy. W drugiej opcji pracownik firmy odwiedzi klienta w domu i tam dokona zarówno podpisania umowy, jak i wypłaty pożyczki w gotówce. Co ciekawe, w podobny sposób odbywa się również spłata pożyczki.

O obie pożyczki można natomiast wnioskować całkowicie internetowo lub telefonicznie, co jest ogromną zaletą. Aczkolwiek, taki sposób podpisania umowy może generować również pewne niedogodności. W głównej mierze będzie to relatywnie długi czas oczekiwania na pieniądze – przynajmniej 24 godziny. Pod tym względem, dla pożyczkobiorców znacznie korzystniejsza jest umowa podpisana całkowicie online.