Wpływ 500 plus na polski rynek pożyczek chwilówek

Czy świadczenie 500 plus ma jakikolwiek wpływ na ilość branych pożyczek przez Polaków? Czytając serwisy internetowe, możemy spotkać się z dwoma, skrajnymi opiniami na temat zdolności kredytowej, a dodatkowym przychodem na dzieci. Niektórzy twierdzą, że owszem, to tak samo pieniądze jak każde inne i są one brane pod uwagę przy pożyczkach. Inni, że jest to tylko dodatek do domowego budżetu, a nie stały dochód, tak jak praca, więc nie przyczynia się do zwiększenia zdolności kredytowej. Jedni i drudzy twierdzą wspólnie, że 500 plus ma pośredni wpływ na rynek pożyczek poprzez wzbogacenie się społeczeństwa i zwiększenie jego potrzeb konsumpcyjnych. Według badania BIG InfoMonitor i BIK program ten ma jeszcze inne, istotne znaczenie na rynku finansów, poznaj jakie.

500 plus i jego wpływ na życie polskich rodzin

Zacznijmy od początku, czyli od kwietnia 2016 roku, kiedy to rząd postanowił wprowadzić nowe świadczenie dla rodzin z dziećmi. Drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia ma otrzymywać dodatek w postaci 500 złotych, który powinien zostać przeznaczony na zaspokajanie tylko i wyłącznie jego potrzeb, a nie na wydatki rodziców. W tym na ich zobowiązania finansowe, takie jak miesięczne opłaty, kredyty czy właśnie pożyczki. Owszem, 500 plus pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego, ale nie powinno stanowić raty za nowy telewizor tylko dawać coś „in plus” dla dziecka, jak np. nową parę butów czy zajęcia dodatkowe.

 

Według badania z 2017 roku przeprowadzonego przez BIG InfoMonitor i BIK, program 500 plus pomógł Polakom na wyjście z długów, zwiększył ich zdolność kredytową oraz tym samym zmniejszył zapotrzebowanie na pożyczki typu chwilówki.

 

A dokładniej, prawie co trzeciej, polskiej rodzinie udało się, dzięki dodatkowym 500 złotym, wyjść z długów lub chociaż zmniejszyć swoje zadłużenie. Mówi o tym Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor: „Informacje wynikające z badania potwierdzają dane z Raportu InfoDług, przygotowywanego w oparciu o bazy BIG InfoMonitor oraz BIK. Pokazują one, że wraz z uruchomieniem programu 500+ zmniejsza się odsetek niesolidnych dłużników z zaległościami na niższe kwoty, do 2 tys. zł, które stosunkowo najszybciej można zwrócić w efekcie korzystania z programu”.

 

Na szczęście, na zmniejszenie zadłużenia rodziny, przeznaczana jest tylko część świadczenia 500 plus, reszta, jak deklaruje większość Polaków, jest na dzieci. W odpowiedzi na pytanie: Na czyje potrzeby przede wszystkim przeznaczasz pieniądze z programu 500+? Prawie 72% stwierdziło, że na dzieci, 26%, że na potrzeby całej rodziny, a tylko 2%, że wykorzystuje te pieniądze wyłącznie na siebie. Większość rodziców przeznacza te dodatkowe pieniądze dla dzieci na takie zakupy jak: odzież (58% badanych), edukację (58%), żywność (44%), wakacje (38%) oraz oszczędzanie (35%).

Czy dzięki 500 plus dostaniesz pożyczkę lub kredyt w banku?

Inaczej mówiąc, czy comiesięczny przychód na drugie i kolejne dziecko, zwiększa zdolność kredytową jego rodziców? Według powyższego raportu z badania BIK i BIG InfoMonitor, odpowiedź jest twierdząca. Co dwudziesty respondent badania (5%) potwierdził, że dzięki 500+ zwiększył on swoją zdolność kredytową, co pozwoliło mu na pożyczenie większej kwoty gotówki. Kolejne 5% przyznało, że dzięki programowi rządowemu uzyskali oni w ogóle zdolność i możliwość do zaciągnięcia kredytu w banku czy pożyczki w firmie pozabankowej.

 

Z drugiej strony, po co brać chwilówkę na kilkaset złotych, mając „darmowy” zastrzyk gotówki od państwa Zadeklarowało to aż 29% badanych, odpowiadając twierdząco na pytanie – czy dzięki pieniądzom z programu 500+ uniknąłeś pożyczania w banku. A 27% potwierdziło to samo w przypadku pożyczek pozabankowych u popularnych firm, takich jak Wonga, Vivus czy Lendon.

 

Przyglądając się powyższym wynikom badania BIK i BIG InfoMonitor, jasno widać powiązanie pomiędzy polepszeniem się sytuacji finansowej polskich rodzin, zakupami, a ich zdolnością kredytową. Im więcej pieniędzy mamy w posiadaniu, tym bardziej rosną nasze potrzeby i wymagania.

 

Dlatego, mimo że zapotrzebowanie na kredyty i pożyczki stopniowo zmalało, zaraz po wprowadzeniu programu 500 plus, po jakimś czasie wzrosło znowu wraz z nowymi potrzebami. Czy to na lepszy telewizor, wakacje za granicą czy nowszy samochód? Dzięki możliwości spłacania zobowiązań w terminie i wzroście zdolności kredytowej, konsumpcjonizm ciągle rośnie, co napędza gospodarkę i tym samym rynek finansowy pożyczek i kredytów bankowych.