Słowniczek pożyczkowy: co musi wiedzieć każdy pożyczkobiorca?

Pożyczki mogą być korzystne, jeśli pożyczkobiorca wie, jak z nich bezpiecznie korzystać. Wiedza jest podstawą świadomego i rozsądnego pożyczania i warto do niej sięgnąć jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki. Poniższy słowniczek odpowiedzialnego pożyczkobiorcy wymienia najważniejsze zagadnienia, które będą dotyczyły przyszłego pożyczkobiorcy:

BIG – Pięć rejestrów gospodarczych, których polem działalności jest gromadzenie danych dotyczących stopnia i rodzaju zadłużeń osób fizycznych i firm.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej gromadzi informacje dotyczące wszystkich osób mających zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, zakupy na raty, karty kredytowe. Gromadzi on zarówno informacje negatywne (opóźnienia w spłacie), jak i pozytywne (sumienna, terminowa spłata) za które otrzymuje się punkty – im więcej ich się zgromadzi, tym większa szansa na uzyskanie pożyczki.

Całkowity koszt pożyczki – to wszystkie opłaty, które musi ponieść pożyczkobiorca, aby zaciągnąć i spłacić pożyczkę. Najczęściej wliczane są do tego oprocentowanie i prowizja za udzielenie, ale można się również spotkać z opłatą administracyjną, przygotowawczą i opłatą za przedłużenie pożyczki. Więcej o kosztach: Opłaty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach pożyczki.

Chwilówka – pożyczka internetowa w niewielkiej kwocie i z krótkim okresem spłaty całej kwoty naraz, najczęściej 30-dniowym.

Darmowa pożyczka – promocja pożyczkowa często stosowana przy udzielaniu chwilówek i należna najczęściej nowym klientom danej firmy. Zgodnie z nią, pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów pożyczki, jeśli odda pożyczkę w terminie.

Dłużnik – dłużnik to każda osoba lub firma, która posiada zobowiązanie finansowe i musi je spłacić (np. pożyczkę lub kredyt). Według prawa, nie musi to być zobowiązanie przedawnione.

Instantor – aplikacja internetowa pozwalająca na dokonanie szybkiej weryfikacji swojej tożsamości w procesie zaciągania pożyczki. Aplikacja wymaga podania swojego loginu i hasła do bankowości elektronicznej (nie zapisuje ani nie przechowuje tych danych).

Konsolidacja pożyczki – zaciągnięcie jednej pożyczki w momencie, gdy pożyczkobiorca ma już na koncie kilka innych pożyczek. Kwota nowej pożyczki zostanie przeznaczona na pokrycie innych zobowiązań, a pożyczkobiorca może spłacać nowe zobowiązanie w niskich, miesięcznych ratach.

KRD – Krajowy Rejestr Długów. Instytucja, która gromadzi dane o zaległościach finansowych osób fizycznych oraz firm. Jest to baza często sprawdzana w procesie weryfikacji pożyczkobiorcy.

Monit – przypomnienie wysyłane do pożyczkobiorcy o upłynięciu terminu spłaty pożyczki. Może przybrać różne formy: e-maila, SMS-a, listu lub telefonu.

Odstąpienie od umowy pożyczki – prawo do anulowania umowy pożyczki należne każdemu pożyczkobiorcy w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy, bez konieczności podawania przyczyny.

Opłata maksymalna – największa kwota, jaką pożyczkobiorca będzie musiał zapłacić za udzielenie pożyczki. Musi być ona podana we wzorze umowy pożyczkowej, jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki.

Płynność finansowa – zdolność do niezakłóconej spłaty swoich zobowiązań finansowych.

Poręczyciel – osoba, która zobowiązuje się do spłaty zobowiązania w przypadku, gdyby nie zrobił tego pożyczkobiorca.

Porównywarka pożyczkowa – internetowe narzędzie pozwalające na porównanie kosztów i innych parametrów pożyczkowych wielu różnych instytucji pozabankowych, a przez to ułatwiająca wybór najlepszej oferty.

Pożyczka online – pożyczka zaciągnięta całkowicie przez Internet (wnioskowanie, decyzja pożyczkowa i wypłata pieniędzy), bez konieczności wychodzenia z domu.

Pożyczka pod zastaw – pożyczka, w której pożyczkobiorca oferuje cenną rzecz (mieszkanie, samochód), która zostanie przejęta przez firmę w przypadku, gdyby pożyczka nie została spłacona.

Pożyczki społecznościowe – pożyczki, które nie są udzielane przez firmy pożyczkowe, a przez prywatnych inwestorów z wykorzystaniem specjalnej platformy online.

Prowizja – opłata należna firmie pożyczkowej za udzielenie pożyczki.

Przedłużenie okresu spłaty – płatne odsunięcie spłaty pożyczki o konkretny czas, najczęściej taki sam, na jaki została zaciągnięta pożyczka. Dotyczy wyłącznie pożyczek-chwilówek.

Przelew weryfikacyjny – przelew na bardzo niską kwotę, którą trzeba przelać firmie pożyczkowej, by potwierdzić swoje dane osobowe.

Refinansowanie – zaciągnięcie kolejnej pożyczki na spłatę poprzedniej w instytucji, która współpracuje z pierwotną firmą pożyczkową.

RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania; wyraża wysokość kosztów pożyczki, które musiałby ponieść pożyczkobiorca, gdyby pożyczkę spłacał przez rok. Zawiera wszystkie możliwe opłaty pożyczkowe.

Spirala zadłużenia (pętla kredytowa) – sytuacja, w której pożyczkobiorca, by spłacić swoje zobowiązania finansowe musi brać kolejne pożyczki, a potem kolejne.

Ustawa antylichwiarska – ustawa z 2016 roku, która wprowadziła maksymalną wysokość całkowitych kosztów pożyczki na poziomie 25% kwoty bazowej pożyczki oraz 30% powstałej kwoty w skali roku.

Wcześniejsza spłata pożyczki – możliwość spłaty zobowiązania przed terminem wyznaczonym w umowie pożyczkowej i prawo do zwrotu części kosztów poniesionych w związku z prowizją i oprocentowaniem pożyczki.

Weryfikacja w bazach dłużników – sprawdzenie klienta firmy pożyczkowej w bazach BIK, BIG i KRD w celu ustalenia jego sytuacji finansowej i zdolności do spłaty zobowiązania.

Wiarygodność finansowa – innymi słowy jest to sumienność pożyczkobiorcy w spłacie swoich zobowiązań finansowych i wywiązywanie się z nich na czas.

Zdolność kredytowa – jest to zdolność do spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie. Na tę zdolność składa się m.in. sytuacja zawodowa pożyczkobiorcy, wysokość jego dochodów i wysokość miesięcznych zobowiązań i stałych wydatków.