Rejestry dłużników, z których korzystają pożyczkodawcy

Osoby wnioskujące o pożyczkę w firmie pozabankowej muszą liczyć się z tym, że po wypełnieniu formularza pożyczkowego będą proszone o akceptację listy zgód m.in. na sprawdzenie ich w różnorodnych bazach danych. Dzięki takim rejestrom informacji zarówno firmy pożyczkowe, jak i banki minimalizują ryzyko udzielenia zobowiązania osobom nierzetelnym, które nie spłaciły poprzedniego zadłużenia. W dzisiejszym artykule skupimy się na opisaniu podstawowych baz danych, z których korzystają pożyczkodawcy w celu weryfikacji potencjalnych klientów.

 

Wśród podstawowych baz danych gromadzących informacje o pożyczkobiorcach wyróżnia się:

  • BIK – Biuro Informacji Kredytowej,
  • BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej,
  • KRD – Krajowy Rejestr Długów,
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
  • Credit Check.

BIK – Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej jest największą bazą danych. Zgromadzone są w niej informacje kredytowe dotyczące pożyczkobiorców. Z zasobów tego rejestru korzystają banki, SKOK-i oraz firmy pozabankowe. Większość, bo aż 90% informacji ma charakter pozytywny. W bazie BIK pojawiają się informacje dotyczące liczby złożonych wniosków o pożyczkę, przyznanych pożyczek oraz spłaconych zobowiązań. Należy pamiętać, iż terminowe regulowanie zobowiązań podwyższa naszą ocenę kredytową, a nawet najmniejsze opóźnienia zaś ją obniżają. Nieterminowe regulowanie zobowiązań może być przyczyną odrzucenia wniosku o pożyczkę w przyszłości. Wszelkie informacje o opóźnieniach są widoczne w rejestrze przez 5 lat. Niektóre firmy pozabankowe oferują pożyczki bez BIK-u. Większość pożyczkodawców działających na polskim rynku korzysta jednak z zasobów zgromadzonych w tym rejestrze.

BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej

BIG InfoMonitor jest częścią Grupy BIK. W rejestrze znajdują się zarówno pozytywne, jak i negatywne wpisy. Do bazy BIG można trafić m.in. za niezapłacony mandat lub niezapłacony rachunek. Do rejestru można trafić już za zadłużenie w wysokości 200 złotych (osoba fizyczna) lub 500 złotych (firma). Dane o niespłaconym zobowiązaniu przekazywane są do bazy BIG po 30 dniach od upłynięcia terminu płatności. Z zasobów tego rejestru korzystają zarówno banki, jak i większość firm pożyczkowych. Baza dostarcza informacji na temat zdolności kredytowej danego klienta, jak i jego niespłaconych zobowiązań.

KRD – Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejestr Długów działa na polskim rynku już od przeszło 15 lat. W KRD znajdują się informacje dotyczące zadłużenia osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych firm, gmin, a także tzw. wierzycieli wtórnych. Wiele firm pożyczkowych weryfikuje swoich klientów w tej bazie. Podobnie jak w przypadki BIG InfoMonitor do rejestru można trafić za zadłużenie w wysokości 200 zł (osoba fizyczna) lub 500 złotych (firma), z tym wyjątkiem, iż od terminu płatności musi upłynąć co najmniej 60 dni. W bazie KRD informacje przechowywane są przez 10 lat lub do momentu, aż zobowiązanie zostanie spłacone. Jeżeli klient ureguluje swoje zadłużenie, wierzyciel musi wysłać do KRD informację o tym zdarzeniu. Wówczas z rejestru zniknie notatka o nieuregulowanym zobowiązaniu.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Niektóre firmy pozabankowe korzystają także z zasobów bazy ERIF. Rejestr ten jest jednak zdecydowanie rzadziej wykorzystywany niż BIK, BIG i KRD. Od 2007 roku ERIF stanowi część grupy KRUK. Naturalną koleją rzeczy jest więc to, że w bazie tej znajdują się informacje, które są gromadzone i przechowywane przez KRUK. KRUK, jak wiadomo, stanowi największy podmiot, który na polskim rynku zajmuje się niespłaconymi zobowiązaniami. Właśnie dlatego niektóre firmy pozabankowe tak chętnie korzystają z zasobów ERIF. Zadłużenie w wysokości 200 złotych (osoba fizyczna) lub 500 złotych (firma) skutkuje wpisaniem do bazy. Miesiąc przed umieszczeniem wpisu w ERIF wierzyciel ma obowiązek poinformować o tym swojego dłużnika.

Credit Check

Credit Check to jedna z najmłodszych baz istniejących na polskim rynku. Znajdują się w niej informacje przekazywane przez współpracujące z nią firmy pożyczkowe. Prościej mówiąc, partnerzy Credit Check przekazują informacje dotyczące historii kredytowej pożyczkobiorców korzystających z ich usług. Takie rozwiązanie ma wyeliminować możliwość zaciągnięcia kilku pożyczek pozabankowych w tym samym czasie. Wielu klientów, którzy zaciągali kilka zobowiązań jednocześnie, nie było później stać na spłatę zadłużenia. Credit Check w dużej mierze temu zapobiega. Aktualnie z tą bazą współpracuje 35 firm pożyczkowych. W rejestrze znajdują się informacje dotyczące 2,5 mln pożyczkobiorców. Dane znajdujące się w Credit Check dotyczą okresu 3 poprzednich lat. Osoby terminowo spłacające swoje zobowiązania nie mają powodów do zmartwień. Informacje w bazie działają wyłącznie na ich korzyść, zwiększając szanse na przyznanie kolejnej pożyczki.

 

Wbrew pozorom omówione powyżej bazy danych chronią nie tylko interesy firm pożyczkowych, ale także samych pożyczkobiorców. Osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia, muszą znaleźć sposób na wyjście z niej bez korzystania z dodatkowych pożyczek, które pozornie pomagają, a w praktyce zwiększają wysokość zadłużenia. Dodatkowo m.in. BIK może chronić przed wyłudzeniem pożyczki na nasze dane przez osobę trzecią.