Refinansowanie pożyczki – na co zwrócić uwagę?

Po 2016 roku i wejściu w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej wiele zmieniło się na rynku pożyczek pozabankowych. Zmiany dotknęły także osób, które nie są w stanie spłacić zobowiązania w terminie. Ustalono bowiem m.in. maksymalną wysokość kosztów związanych z daną pożyczką. Popularną metodą radzenia sobie z problemami dotyczącymi terminowej spłaty zobowiązania jest refinansowanie pożyczki. Dzięki temu firma, która udzieliła pożyczki, otrzymuje swoje pieniądze. Kolejny pożyczkodawca udziela pożyczki, zarabiając na tym. A klient cieszy się, że uniknął konsekwencji nieterminowej spłaty zobowiązania. Czym jest refinansowanie pożyczki? Na co należy zwrócić uwagę, rozważając to rozwiązanie?

Refinansowanie pożyczki przed i po 2016 roku

Przed 2016 rokiem większość firm pozabankowych miała w swojej ofercie usługę, którą jest przedłużenie terminu spłaty zobowiązania. Generowało to naprawdę duże zyski dla pożyczkodawców – to właśnie na monitach zarabiano najwięcej. Znane są nam przypadki, w których firmy pozabankowe oferowały wielokrotne przedłużenie okresu spłaty zobowiązania. Klient, który nawet co miesiąc spłacał część zobowiązania, popadał w coraz większe długi. Zobowiązania bowiem często nie udało się ponownie spłacić w terminie. Konieczne było ponowne przedłużenie terminu zwrotu. Było to główną przyczyną wpadania w spiralę zadłużenia.

Dopiero po 2016 roku i po wejściu w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej wiele się w tym aspekcie zmieniło. Przesuwanie terminu spłaty dla wielu firm pozabankowych okazało się nieopłacalne, przez co większość podmiotów zrezygnowała z tej usługi. Dlaczego? Samo udzielenie pożyczki wyczerpuje odgórne, ustawowe limity kosztów. W takich przypadkach przedłużenie spłaty zobowiązania musiałoby być zupełnie darmowe lub kosztować naprawdę niewiele. Firmy pozabankowe szukając nowych źródeł dochodów, wprowadziły do swej usługi nowy produkt. Mowa o pożyczce refinansowej.

Klienci, którzy mają problem z terminową spłatą zobowiązania, mogą więc:

  • skorzystać z opcji przedłużenia terminu spłaty zobowiązania (o ile dana firma pożyczkowa oferuje taką usługę),
  • skorzystać z refinansowania pożyczki,
  • zignorować problem – czego w żadnym razie nie polecamy, ponieważ wówczas sprawa może trafić do komornika.

Refinansowanie pożyczki niesie za sobą stosunkowo wysokie koszty. Nie jest to pojęcie tożsame z „przedłużeniem terminu spłaty”. Jest to zupełnie nowe zobowiązanie. Dlatego też przed skorzystaniem z takiego rozwiązania, warto przeanalizować, ile kosztuje refinansowanie pożyczki i czy nas na to stać. W niektórych przypadkach refinansowanie będzie zupełnie nieopłacalne, np. gdy odsetki karne za zwłokę w spłacie zobowiązania będą niższe niż całkowite koszty pożyczki refinansowej.

Refinansowanie pożyczki – ile kosztuje?

Najważniejszym zagadnieniem dotyczących refinansowania jest to, ile kosztuje pożyczka refinansowa. Głównym celem działania firmy pozabankowej jest zysk. Nic więc dziwnego, że pożyczkodawcy chcą zarobić na każdym kliencie. W grupie najpewniejszych pożyczkobiorców są osoby, które mają problemy z terminową spłatą innego zobowiązania. W większości przypadków jedynym wyjściem z sytuacji jest bowiem refinansowanie pożyczki.

Aktualnie koszty refinansowania są bardzo podobne do tych, które przed 2016 rokiem były doliczane za przedłużenie okresu spłaty zobowiązania. Są one uzależnione m.in. od:

  • kwoty pożyczki – im niższa kwota, tym mniejsze koszty refinansowania,
  • okresu trwania umowy (dla przykładu popularne chwilówki można refinansować zazwyczaj na 7, 14 lub 30 dni) – im ten okres krótszy, tym niższe łączne koszty zobowiązania.

Okres refinansowania należy dopasować do swoich możliwości finansowych. Tylko w ten sposób unikniemy konieczności szukania kolejnej pożyczki refinansowej, gdy okaże się, że znowu nie uda nam się spłacić zobowiązania w terminie.

Ile razy można sięgnąć po refinansowanie pożyczki?

W przypadku przedłużenia spłaty zobowiązania przed 2016 rokiem firmy oferowały możliwość wielokrotnego odraczania, aby naliczać kolejne opłaty. Jak to ma miejsce w przypadku refinansowania? Prawo nie reguluje kwestii dotyczącej tego, ile razy można sięgnąć po pożyczkę refinansową. Na rynku jest jednak wiele firm pożyczkowych, które oferują tego typu usługę. Można więc wywnioskować, iż refinansować pożyczkę można wielokrotnie. Jednak czy jest to opłacalne? Czy nie przyczyni się to do tego, że klient wpadnie w pętle zadłużenia? Co do tego można mieć duże wątpliwości. Jedno jest pewne – także refinansowanie powinno zostać objęte odpowiednimi zapisami prawa.

Refinansowanie pożyczki w praktyce

Jak w praktyce wygląda proces refinansowania pożyczki?

  1. Pożyczkobiorca zgłasza problem z terminową spłatą zobowiązania i wyraża chęć refinansowania.
  2. Konieczne jest podpisanie stosownej umowy pożyczki refinansowej (przed tym firma pożyczkowa udzielająca pożyczki musi sprawdzić m.in. zdolność kredytową klienta).
  3. Z reguły pożyczkobiorca proszony jest o wpłatę prowizji na konto pożyczkodawcy refinansującego zobowiązanie.
  4. Gdy pieniądze zostaną zaksięgowane, firma pozabankowa przelewa na rachunek pierwszego wierzyciela należną kwotę. Tym samym zobowiązanie wobec pierwszej firmy zostaje spłacone.
  5. Klient musi spłacać kolejne zobowiązanie – już wobec firmy refinansującej pożyczkę.

Czy opłaca się refinansować pożyczkę?

Refinansowanie jest tożsame z zaciągnięciem kolejnej pożyczki. Nie zawsze jest to rozwiązanie opłacalne. Korzystniejszą alternatywą może być poszukanie oferty innej firmy i zaciągnięcie zwykłej pożyczki na pokrycie starego długu (np. darmowej chwilówki). Należy jednak dokładnie przeczytać umowę pożyczki, ponieważ niektóre podmioty zastrzegają, że pieniądze pozyskane z pożyczki nie mogą zostać przeznaczone na spłatę innego zobowiązania. Pomóc w znalezieniu atrakcyjnej oferty może pomóc m.in. porównywarka pożyczek online.