Pożyczki z poręczeniem – kto może zostać gwarantem?

Instytucja żyranta poręczającego kredyt bankowy została wprowadzona w celu ułatwienia dostępu do kredytów liczniejszemu gronu osób, a z drugiej strony – by zmniejszyć ryzyko niemożności wyegzekwowania spłaty zobowiązania, szczególnie w przypadku finansowania na wysokie kwoty.

Konieczność poręczenia częściej wymagane jest przez banki, choć taka oferta spotykana jest również w przypadku pożyczek pozabankowych, jeśli pożyczkobiorca nie ma odpowiedniej zdolności lub wiarygodności finansowej.

Kto będzie najlepszym gwarantem do pożyczki?

Żyrantem idealnym będzie przede wszystkim osoba zaufana i najbliższa – taka, która pokłada zaufanie w pożyczkobiorcy, wierzy w jego dobrą wolę i chęć spłaty pożyczki. W takich przypadkach to bowiem żyrant, nie zaś główny pożyczkobiorca, bierze na siebie największą odpowiedzialność za zobowiązanie. Poprzez podpisanie umowy z instytucją finansującą zobowiązuje się do spłaty pożyczki lub kredytu, w przypadku, gdyby nie chciał lub nie mógł tego zrobić pożyczkobiorca i może odpowiadać za to całym swoim majątkiem – naraża się więc na postępowanie windykacyjne, sądowe i komornicze.

Najczęściej żyrantem zostaje osoba z najbliższej rodziny, ale nie ma żadnego wymogu prawnego mówiącego o tym, że żyrant musi być spokrewniony z kredyto- lub pożyczkobiorcą. Instytucje finansujące kierują się jednak własnymi kryteriami i wyznają zasadę, że warunki udzielenia kredytu lub pożyczki w takim samym stopniu dotyczą również gwaranta. Z tego względu ten powinien mieć odpowiednią zdolność i wiarygodność kredytową. Musi więc:

 • Być pełnoletnim i mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Być zatrudnionym i otrzymywać dochody w określonej wysokości. W niektórych przypadkach mogą to być nawet emeryci lub renciści, choć tych z racji wieku obowiązują pewne ograniczenia, szczególnie jeśli chodzi o zobowiązanie na wysoką kwotę i z długim okresem spłaty. Ważne jest to, że bank będzie badał zdolność kredytową na takich samych zasadach, jak gdyby to gwarant miał być głównym pożyczkobiorcą.
 • Mieć dobrą historię kredytową. Niedopuszczalne są nie tylko zaległości w BIK, ale przede wszystkim zadłużenie. Warto również wiedzieć, że zobowiązanie wpływa na zdolność kredytową gwaranta i w przyszłości może zaważyć na udzieleniu lub nieudzieleniu mu finansowania. Ma to szczególne znaczenie, jeśli poręczyciel chciałby zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Pożyczka z gwarantem w Rapida Money – jakie warunki musi spełnić gwarant?

Instytucje pozabankowe zwykle nie wymagają żadnego poręczenia ani innej formy zabezpieczenia spłaty. Dzieje się tak dlatego, że zwykle pożyczki online nie są udzielane w zbyt wysokich kwotach, ale również i dlatego, że coraz większa waga przykładana jest i do zdolności i do wiarygodności kredytowej pożyczkobiorców. Część pożyczkodawców na lekkie zadłużenie lub zaległości w BIK spojrzy przychylniejszym okiem, ale mimo tego dalej mogą być wprowadzane ograniczenia kwotowe.

Osoby, które potrzebują większej ilości gotówki, ale jednocześnie ich sytuacja finansowa pozostawia sporo do życzenia, muszą mieć na względzie to, że może być potrzebne poręczenie. Tak właśnie dzieje się w przypadku pożyczki w firmie Rapida Money, która udziela pożyczek w wysokości nawet 25 tysięcy złotych i okresem spłaty sięgającym 48 miesięcy. Aby pożyczkobiorca mógł ustanowić gwaranta, ten musi spełniać szereg warunków:

 • być w wieku 18-75 lat;
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie znajdować się w stanie upadłości konsumenckiej lub w trakcie postępowania sądowego w tej sprawie;
 • być obywatelem polskim (pożyczkobiorca może być obywatelem lub rezydentem);
 • mieć odpowiednią zdolność kredytową i wyrazić zgodę na weryfikację w bazach dłużników BIG;
 • posiadać nieruchomość na terenie Polski.

Gwarant a zdolność do czynności prawnych

Zarówno w przypadku kredytu bankowego, jak i pożyczki pozabankowej w firmie Rapida Money bardzo ważnym warunkiem, który musi spełnić gwarant, jest jego pełna zdolność do czynności prawnych. Zawieranie umów kredytowych jest prawnie zakazane w przypadku, gdy majątkiem osoby fizycznej zarządza syndyk – a tak dzieje się w przypadku osób, wobec których toczy się postępowanie upadłościowe. Z kolei Kodeks Cywilny wymaga, by umowa była podpisana przez osobę, która świadomie kieruje swoim postępowaniem i potrafi przewidzieć konsekwencje swoich kroków – nie może więc być to osoba nawet częściowo ubezwłasnowolniona.

Jak przekonać gwaranta do poręczenia?

Aby żyrant poczuł się pewniej i nie musiał obawiać się potencjalnych długów, można przekonać go o swoich dobrych chęciach w bardziej oficjalny sposób:

 • zabezpieczenie wekslowe;
 • zastaw na hipotece;
 • przewłaszczenie na samochodzie.

Jednak największym powodem, dla którego gwarant miałby udzielić poręczenia, powinna być przede wszystkim postawa pożyczkobiorcy i ufność, jaką można w nim pokładać. Nie mniej ważna jest również dobrowolność poręczenia – dla żyranta jest to zobowiązanie finansowe, z którego korzyści nie będzie mógł korzystać. Warto o tym pamiętać.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *