Pożyczki na umowę zlecenie i umowę o dzieło – gdzie je dostać?

Częstym problemem z jakim spotykają się osoby ubiegające się o kredyt bankowy, jest odmowa spowodowana zatrudnieniem nie opierającym się na umowie o pracę. Choć takie osoby pracują i zdarza się, iż osiągają dochody wyższe niż gdyby pracowali na etacie, bank uznaje, iż nie mają oni zagwarantowanego zatrudnienia i nie są wiarygodnymi kredytobiorcami. Konieczność posiadania stałego zatrudnienie może być zaporowym warunkiem, który na szczęście nie jest stawiany przez firmy pożyczkowe.

Dochód ważniejszy niż rodzaj umowy

Dla firm pożyczkowych ważniejsze jest to, jakiej wysokości dochody osiągają osoby wnioskujące o pożyczkę. Najważniejszym kryterium przyznania pożyczki jest więc zdolność kredytowa i dobry scoring w BIK, a bez znaczenia jest to, w jaki sposób dochód jest osiągany. Oznacza to, że pożyczkobiorca musi wykazać się możliwością spłaty pożyczki w dowolny sposób. Warto zaznaczyć, że częstokroć lista dozwolonych dochodów się wydłuża i idzie dalej,w nawet bardziej niepewne rejony – dozwolone są nawet takie dochody jak zasiłek lub stypendium, które przecież przyznawane są na określony, krótki czas. Z tego powodu, z chwilówek online mogą skorzystać ludzie, którzy wykonują wolne zawody, tzw. wolni strzelcy, studenci czy osoby bardzo młode.

Pożyczki bez zaświadczeń

Pożyczki bez zaświadczeń i pożyczki na dowód były kiedyś terminami synonimicznymi do pożyczki pozabankowej. Choć wymagania odnośnie klientów się zaostrzyły, wiele firm dalej praktykuje tego typu działalność. Nie oznacza to, że pożyczkę udzielą każdemu bez żadnych warunków. Zazwyczaj wystarczy pisemna deklaracja wnioskodawcy o rodzaju i wysokości otrzymywanych dochodów. Nie oznacza to jednak, że we wniosku można wpisać cokolwiek. Kłamstwo ma zawsze krótkie nogi, a pożyczający może być pewny, że podane przez niego informacje będą sprawdzone, tym bardziej, że czasami wymagane jest podanie danych kontaktowych do osoby zatrudniającej. Jeśli dzięki kłamstwie otrzyma się pożyczkę, a firma dowie się o tym „po fakcie”, ma ona prawo do wypowiedzenia umowy i złożenia zawiadomienia na policję z podejrzeniem o próbę wyłudzenia. Należy więc zawsze podawać prawdziwe informacje, zwłaszcza, że brak umowy o pracę nie jest przeszkodą w uzyskaniu pożyczki.

Mimo wszystko warto gromadzić wszystkie dokumenty związane z naszym wynagrodzeniem, by w razie konieczności przedstawić je pożyczkodawcy. Takie sytuacje są sporadyczne, ale w procesie pożyczkowym, przedstawiciel firmy może skontaktować się z klientem, zwłaszcza jeżeli jest np. grafikiem lub programistą i pracuje tylko na umowę o dzieło – z umową zleceniem jest zwykle mniejszy problem. Wtedy im więcej takich umów, tym większe są szanse na to, że otrzyma się pożyczkę i to w takiej kwocie, o jaką się wnioskuje.

BIK zadecyduje

W razie wątpliwości, czynnikiem decydującym może być historia i wiarygodność kredytowa klienta. Jeżeli nie figuruje on w bazie dłużników, a rejestr BIK nie posiada żadnych negatywnych wpisów na jego temat, będzie to stanowić o jego wiarygodności. Jeśli dodatkowo jest już wymieniony jako pożyczkobiorca w tej bazie i znajdą się adnotacje o terminowej spłacie zobowiązań – w oczach firmy będzie klientem sumiennym.

Firmy same sprawdzą dochód klienta

Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że regularność dochodów się nie liczy. Liczy się, ale niejednokrotnie jest ona sprawdzana jedynie wstecz. Zdarza się, że konkretna firma pożyczkowa będzie wymagać historii wpływów na konto bankowe klienta z trzech poprzedzających zaciągnięcie pożyczki miesięcy, a w takim wypadku zbędne będzie przedstawianie jakichkolwiek dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Niektóre firmy same poradzą sobie z tym problemem i automatycznie pobiorą wyciąg z konta klienta, gdy ten będzie dokonywał weryfikacji tożsamości poprzez błyskawiczną aplikację. Podając swoje dane bankowe takiemu programowi, wyraża się zgodę na wgląd firmy pożyczkowej do historii transakcji. Dane te nie będą jednak nigdzie przechowywane i użyte zostaną tylko raz – do analizy wniosku o pożyczkę i wydania decyzji.

Gdzie szukać pożyczek bez umowy o pracę?

Można dokonać wyboru spomiędzy wielu firm, a do dyspozycji pożyczkobiorcy jest nasz ranking chwilówek, który oprócz podstawowych parametrów pożyczki uwzględnia również inne modyfikacje, takie właśnie jak konieczność przedstawienia zaświadczeń czy akceptowana wysokość dochodów.

Dobrze jednak pamiętać o tym, że każda pożyczka to zobowiązanie, które prędzej czy później trzeba będzie spłacić – w przypadku chwilówki nie później niż po 60 dniach. Tymczasem umowa o dzieło i umowa zlecenie nie są najstabilniejszymi źródłami dochodu i łatwiej je stracić niż etat. Decydując się na zaciągnięcie pożyczki należy mieć więc pewność, że będzie się w stanie zgromadzić daną sumę w wymaganym terminie.