Pożyczki dla bezrobotnych. Szansa na wyjście z problemów?

Brak pracy dotyka wiele osób. Sporo osób dotkniętych jest tzw. bezrobociem strukturalnym, które powoduje trwałe pozostawanie bez pracy, ale są też takie, które utraciły pracę z dnia na dzień i nie posiadając żadnych oszczędności pozostały bez środków finansowych. Brak stałej pracy niemalże wyklucza możliwość uzyskania jakiejkolwiek formy finansowania, zwłaszcza jeżeli miałby jej udzielić bank. W takim wypadku część osób kieruje się w stronę pozabankowej firmy pożyczkowej oferującej szybkie pożyczki online bez zaświadczeń. Czy rzeczywiście osoba bezrobotna ma szansę na taką pożyczkę?

Bezrobotni mają trudniej

Powszechne przekonanie, że firmy pożyczkowe udzielą pożyczki każdemu, nie zadając żadnych pytań, jest mitem. To prawda, że to najczęściej pożyczki wymagające jedynie dowodu osobistego bez przedstawiania żadnych zaświadczeń. Prawdą jest również to, że wymagania względem pożyczkobiorców są znacznie niższe niż w bankach. Ale nie jest prawdą, że nie trzeba posiadać żadnych dochodów, by pożyczkę otrzymać, a firmy pożyczkowe dość solidnie badają zdolność kredytową wnioskodawcy. Nie posiadając jej, na ma się wielkich szans na uzyskanie finansowania, nawet w instytucji pozabankowej.

Jeśli jakaś firma zdecyduje się udzielić pożyczki bezrobotnym, trzeba pamiętać o tym, że będzie ona podlegać pewnym obostrzeniom. Po pierwsze, przyszły pożyczkobiorca będzie musiał spełnić szereg warunków (o których później), a po drugie – oferta firm pożyczkowych będzie dla takich osób znacznie okrojona. Choć dzisiejsze chwilówki mogą opiewać na naprawdę duże kwoty, sięgające nawet siedmiu czy ośmiu tysięcy złotych (np. Vivus czy Pożyczka Plus), to bezrobotni zazwyczaj mogą liczyć na kwotę dużo mniejszą, nawet zawierającą się tylko w kilkuset złotych. Najlepiej więc wnioskować od razu o małe kwoty.

Historia kredytowa ma duże znaczenie

Dobra historia kredytowa to dla firmy pożyczkowej znak, że może wnioskodawcy zaufać. Dotychczasowa sumienna spłata zobowiązań finansowych świadczy o tym, że zawsze były one traktowane poważnie. Większość firm dość szczegółowo analizuje bazy BIK, BIG czy KRD i nie zawsze będą one przeszkodą w uzyskaniu pożyczki. Niski scoring w BIK (który może wynikać chociażby z tego, że wcześniej nie brało się żadnej pożyczki ani nie kupowało na raty) lub dług w wysokości kilkuset złotych nie jest rzeczą poważną, jeśli osoba wnioskująca o pożyczkę posiada stabilne zatrudnienie i dochody w odpowiedniej wysokości. Ale w przypadku osób bezrobotnych będzie dokładnie odwrotnie – brak pracy w połączeniu z długami to mieszanka wybuchowa.

Bezrobotny nie zawsze bez dochodów

Bycie osobą bezrobotną nie zawsze oznacza tego, że nie posiada się żadnych dochodów. Ogromną zaletą firm pożyczkowych jest to, że akceptują oni każde ich źródło, o ile jest ono legalne. W deklaracji dochodowej we wniosku można więc podać wszelkie inne dochody, które się osiąga, nawet jeśli pozostaje się bez pracy. Będą to:

  • alimenty,
  • świadczenie 500+,
  • umowa najmu mieszkania,
  • stypendium studenckie za wyniki w nauce lub socjalne,
  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • zasiłki z MOPS lub inne świadczenia społeczne.

Duże znaczenie może mieć również to, ile osób tworzy z nami gospodarstwo domowe. Jeżeli osoba wnioskująca jest żonata/zamężna, a współmałżonek pracuje, jego zarobki również będą liczyły się do zdolności kredytowej, nawet jeżeli pożyczkę zaciąga się indywidualnie. Oczywiście, we wniosku należy zaznaczyć, że są to zarobki innej osoby.

Oczywiście, niższe dochody będą skutkowały również mniejszą kwotą pożyczki. Większa kwota będzie natomiast wymagała dodatkowego zabezpieczenia, którego standardowe pożyczki online nie wymagają. Osoby bez odpowiedniej zdolności kredytowej mogą zainteresować się pożyczkami pod zastaw samochodu (Mogo, Motopożyczka) lub pożyczkami z poręczeniem gwaranta (Rapida Money). Zaletami takich pożyczek będą nie tylko wysokie kwoty, ale również długi okres finansowania, który może pozwolić na znalezienie pracy, zdobycie dodatkowego źródła dochodów i bezproblemowe spłacenie pożyczki. Co więcej, przy pożyczce pod zastaw samochodu, pożyczkobiorca dalej będzie mógł samochód użytkować, co może być dla niego przydatne w poszukiwaniu pracy.

Czy pożyczka dla bezrobotnych do dobry pomysł?

Oczywiście będzie zależeć to od indywidualnej sytuacji pożyczającego, ale także od tego, na co będzie chciał wydać pochodzące z pożyczki pieniądze. Brak pracy to oczywiście większe ryzyko tego, że pożyczki się nie spłaci, tym bardziej, jeżeli jesteśmy bezrobotni długotrwale i utrzymujemy się ze świadczeń społecznych. Mniejsze ryzyko zajdzie wtedy, jeśli mamy już perspektywy na pracę, bądź podpisaliśmy już umowę i zaczniemy pracować z początkiem następnego miesiąca. Czasem pożyczka może być właśnie inwestycją w przyszłość zawodową, np. na sfinansowanie kursu, który umożliwiłby podjęcie pracy. Duże znaczenie ma również to, czy firma w której zdecydowaliśmy się zaciągnąć pożyczkę, oferuje np. możliwość refinansowania, czy przedłużenia okresu spłaty – warto ubezpieczać się na wszystkich frontach i z pewnością dla bezrobotnych jest to opcja ułatwiająca spłatę.

Na pewno jednak nie należy kierować się desperacją i chęcią jak najszybszego uzyskania gotówki. Jeżeli nie posiadamy choćby minimalnych dochodów, to rzetelna firma pieniędzy nie pożyczy. Nie warto wtedy zwracać się do firm, które rzeczywiście deklarują udzielenie pożyczki każdemu wnioskodawcy, ale w rzeczywistości nastawione są wyłącznie na oszustwo. Tak czy inaczej, każda pożyczka, nawet ta w rzetelnej firmie to obciążenie i ryzyko jej niespłacenia. To z kolei nie tylko pociągnie za sobą kolejne, wysokie koszty nieoddania pożyczki w terminie, ale również może prowadzić do spirali zadłużenia. Dobrze więc w każdym wypadku sięgnąć po swój rozsądek i zastanowić się nad wszystkimi za i przeciw zaciągnięcia pożyczki.