Pożyczka i kredyt: kiedy wymagana jest zgoda współmałżonka?

W ciągu ostatnich kilku lat coraz popularniejsza w Polsce staje się intercyza – w 2017 roku takich umów podpisano ponad 50 tysięcy! Choć jest to liczba duża, stanowi tylko 25% wszystkich zawartych małżeństw. Nie można więc uznać, że jest to forma preferowana, a w związku z tym większość Polaków musi liczyć się z faktem, że w razie kłopotów finansowych, w równym stopniu poniesie odpowiedzialność za długi małżonka. Powstaje więc pytanie, czy w przypadku kredytu lub pożyczki potrzebna jest zgoda małżonka?

Po pożyczkę online tylko samodzielnie

Wszystkie standardowe chwilówki i pożyczki ratalne nie tylko nie wymagają zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania, ale też mogą zostać udzielone wyłącznie jednej osobie. Ci, którzy chcieliby zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, nie muszą się jednak martwić. Do zdolności kredytowej pożyczkobiorcy w równym stopniu wliczane są również dochody męża lub żony i takiego pytania można spodziewać się we wniosku.

Zgoda współmałżonka nie jest wymagana również w przypadku, gdy pożyczka opiewa na wysoką kwotę, a okres kredytowania jest wyjątkowo długi jak na firmę pożyczkową. Nawet jeśli zdecydujemy się na 20 tysięcy złotych pożyczki (dostępnej w firmie Wonga i będącej jedną z najwyższych pożyczek pozabankowych), może to być uznane za finansowanie bieżących spraw życia codziennego lub zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny. O takich, według prawa, każdy z małżonków może decydować samodzielnie.

Co więcej, pożyczki w firmie pozabankowej zwykle nie zaciągną również te osoby, które posiadają wspólne konto z żoną lub mężem. Podstawowym kryterium prawidłowego przeprowadzenia weryfikacji tożsamości jest bowiem użycie własnego, indywidualnego konta bankowego.

Pożyczka pod zastaw samochodu – wyjątek wśród produktów pozabankowych

Wyjątkiem od pozabankowej reguły indywidualnego zaciągania pożyczek, może być finansowanie w firmie Motopożyczka, które umożliwia uzyskanie gotówki w zamian za ustanowienie przewłaszczenia na samochodzie. W przypadku tej pożyczki zgoda małżonka jest wymagana, jeśli kwota zobowiązania jest większa niż 10 tysięcy złotych (maksymalną kwotą jest 50 tysięcy). W takim przypadku, jeżeli współmałżonek nie wyrazi zgodny na pożyczkę, ta nie zostanie mu udzielona.

Zobowiązanie w Motopożyczka nie jest jednak typową, w pełni internetową pożyczką bez formalności. Przede wszystkim wymaga osobistego spotkania się z przedstawicielem pożyczkodawcy, podpisania umowy oraz ustanowienia zabezpieczenia na pojeździe. Podobnie będzie w przypadku kredytu bankowego – kredyt samochodowy, pod zastaw czy z poręczeniem zawsze będzie wymagał zgody małżonka, niezależnie od tego, na jaką kwotę zostało udzielone zobowiązanie.

Kredyt w banku bez żony lub męża

Z podobnego założenia co firmy pożyczkowe, wychodzą również instytucje bankowe, które przy zwykłym kredycie konsumenckim, w relatywnie niskiej kwocie, nie będą wymagały zgody współmałżonka. Niemniej jednak brak zgody na udzielenie kredytu wiąże się z tym, że przy badaniu zdolności kredytowej wnioskodawcy, pod uwagę wzięte zostaną wyłącznie zarobki głównego kredytobiorcy. Wysokość kredytu udzielonego bez zgody współmałżonka zwykle nie przekracza kwoty kilkunastu tysięcy złotych, jest to jednak kwestia ustalana indywidualnie przez bank.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku kredytów hipotecznych, które będą stanowić zobowiązanie nawet na 30 lat. Jeśli małżonkowie nie posiadają rozdzielności majątkowej, zgoda drugiej strony jest konieczna i niezbędna – nie ma możliwości udzielenia takiego kredytu tylko jednej osobie, nawet jeśli pozwala mu na to wysokość jego zarobków.

Brak zgody nie oznacza braku odpowiedzialności

Jeśli małżonkowie posiadają majątek wspólny i nie mają podpisanej intercyzy, prawo zakłada, że wszystkie decyzje dotyczące życia codziennego i finansów podejmowane są wspólnie, za zgodą drugiej strony, nawet jeśli tylko jeden małżonek jest wpisany w umowie pożyczkowej lub kredytowej. Jeżeli zobowiązanie nie jest spłacane, każdy z małżonków odpowie za dług w równym stopniu i gdy dojdzie do egzekucji komorniczej, prawo zezwala na egzekucję również z majątku wspólnego, tym bardziej w przypadku, gdy pieniądze z kredytów i pożyczek posłużyły zaspokojeniu wydatków rodzinnych – rachunków, wyjazdów, przedmiotów dla dzieci, sprzętów domowych.

Na wypadek, gdyby współmałżonkowi udało udowodnić się, że pieniądze były spożytkowane tylko przez głównego kredytobiorcę (np. na samodzielny wyjazd, sprzęty osobiste, hazard, używki), ustawodawca przewiduje możliwość ściągnięcia długu wyłącznie z majątku osobistego dłużnika. W jego skład wchodzą przedmioty zakupione przed ślubem, przedmioty osobiste, darowizny lub spadki, wpływy z posiadanych praw autorskich lub alimentów.

W związku z poważnymi konsekwencjami, które rozciągną się na całą rodzinę, lepiej zawsze konsultować się z małżonkiem, nawet dlatego, że opinia drugiej osoby może pozwolić na uzyskanie lepszego i bardziej trzeźwego spojrzenia na domowe finanse.