Opłaty, prowizje, odsetki – wszystko o kosztach pożyczki

Dzięki niedawnym uregulowaniom prawnym i rosnącej konkurencji na rynku, firmy pożyczkowe przestały kojarzyć się z lichwą, wyłudzeniem i pętlą zadłużenia. Jednakże firmy utrzymujące swoją pozycję na rynku, liderzy rankingów pożyczek online, są firmami zaufanymi i, jeśli chodzi o koszty, nie mogą wychodzić poza pewne ramy.

Pożyczka bez kosztów?

Zaciągając pożyczkę po raz pierwszy, można liczyć na koszty wynoszące dosłownie 0 złotych, o ile spełni się jeden warunek, czyli dotrzymanie terminowej spłaty pożyczki. Tego typu pożyczki są oferowane praktycznie w przypadku wszystkich firm udzielających chwilówek – dobrze wcześniej sprawdzić przegląd firm oferujących darmowe pożyczki.

Inną formą „prawie darmowej” pożyczki jest wprowadzenie niewielkiej opłaty stałej. Pierwsza pożyczka za 10 złotych w Wonga czy Pożyczka Plus jest równie popularna, a nie naraża klienta na żadne inne dodatkowe koszty.

Koszty pożyczki – podstawowe pojęcia

Koszty pożyczki zwierają się zazwyczaj w oprocentowaniu oraz kosztach pozaodsetkowych. W tych drugich zawierają się wszystkie inne koszty należne firmie za obsługę pożyczki.

Oprocentowanie – część procentowa kapitału, czyli kwoty pożyczki, należna właścicielowi tegoż kapitału – pamiętajmy, pieniądze z pożyczki w praktyce wciąż należą do firmy pożyczkowej. Niektóre firmy rezygnują z naliczania odsetek.

Koszty nieterminowości – koszty, które muszą ponieść jedynie niesumienni klienci. Według prawa odsetki nie mogą być one wyższe niż 14% należnej kwoty w skali roku. Takimi kosztami są także opłaty za monity i postępowanie windykacyjne.

Opłaty pozaodsetkowe – wszystkie opłaty, które będzie musiał ponieść klient poza oprocentowaniem. Najczęściej jest to prowizja za udzielenie pożyczki, opłata przygotowawcza lub administracyjna, a czasami opłata za uruchomienie pożyczki czy też ubezpieczenie, jeśli takowe jest wymagane.

Prowizja – inaczej, to mówiąc wynagrodzenie dla firmy pożyczkowej za udzielenie pożyczki. Najczęściej wyliczana jest procentowo i wypłacana w jednej kwocie lub rozkładana równomiernie na liczbę rat.

Opłata przygotowawcza – część firm do kosztów wlicza także tę opłatę należną za wszystkie czynności mające na celu udzielenie pożyczki: przetworzenie wniosku, przeszukanie baz BIK i podobnych. Wyszczególnienie takiej opłaty prowadzi do tego, że w przypadku wycofania się z umowy nie jest ona zwracana klientowi, gdyż faktycznie wszystkie czynności, za które zapłacił klient zostały już wykonane.

Opłata administracyjna – dotyczy wszystkich kosztów, które musi ponieść firma pożyczkowa podczas trwania pożyczki i jej zarządzania. Z tego powodu najczęściej doliczana jest do długotrwałych pożyczek ratalnych.

Opłata za usługę domową – dotyczy wyłącznie firm, które poza pożyczkami online, oferują także możliwość udzielenia pożyczki osobiście w domu klienta. W takich pożyczkach przoduje Provident.

Opłata weryfikacyjna – opłata wynosząca od 1 grosza do 1 złotego. Klient musi ponieść taką opłatę przelewając ją na konto firmy pożyczkowej jeszcze przed udzieleniem pożyczki, po czym najczęściej opłata ta jest mu zwracana. Wiele firm oferuje pożyczki bez przelewu weryfikacyjnego i korzysta z zewnętrznych aplikacji, takich jak Instantor czy KontoConnect.

Wysokość kosztów pożyczki, a ustawa antylichwiarska

Ustawa antylichwiarska wprowadziła pewne ograniczenia w nakładaniu kosztów na klientów firm pożyczkowych, likwidując dowolność w ustalaniu kosztów udzielenia pożyczki. Od 11 marca 2016 roku, oprocentowanie pożyczki nie może przekraczać 10% w skali roku, zaś wszystkie opłaty pozaodsetkowe nie mogą być większe niż suma 25% kwoty podstawowej pożyczki oraz 30% powstałej kwoty w skali roku.

Ustawa wprowadziła także wymóg przejrzystości Przyszły pożyczkobiorca, który zwraca się do firmy pozabankowej, musi wiedzieć, jakie będą całkowite koszty udzielonej mu pożyczki. Realne, całkowite koszty muszą być wyrażone konkretnie i w sposób, który nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zakazany jest więc drobny druk, nieczytelna czcionka czy skomplikowane umowy, w których podawane są jedynie koszty minimalne pożyczek. Tak działają także internetowe rankingi pożyczek porównujące wszystkie dostępne oferty, przez co można łatwo wybrać tę najtańszą.

Koszty liderów rankingu chwilówek – jak to wygląda u LendOn…

Według tabeli opłat i prowizji LendOn, klient musi liczyć się z kosztami dotyczącymi odsetek kapitałowych oraz prowizji. Nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty za obsługę pożyczki. Dla 1000 złotych pożyczonego na 30 dni, oprocentowanie wynosi 10% w skali roku i wygeneruje odsetki w wysokości 8,20 złotych oraz prowizję opiewającą na 274 złote.

…i w Filarum

Podobnie sprawa wygląda także w Filarum, które pociąga klienta wyłącznie do poniesienia kosztów oprocentowania i prowizji. W związku z tym, pożyczone 2000 złotych na 30 dni będzie się wiązało z kwotą 16,44 złotych odsetek oraz 545,72 złotych prowizji.

Pożyczaj z głową

Pożyczka to łatwo sposób na zdobycie dodatkowej gotówki. Równie łatwo można tę gotówkę stracić, jeśli pożyczki nie spłaci się w terminie, dlatego każda pożyczka musi być poprzedzona dokładną analizą swoich możliwości. Wtedy koszty są niestraszne.