Nie spłacam pożyczki – jakie dodatkowe koszty poniosę?

Pożyczka w firmie pozabankowej, tak jak każde inne zobowiązanie finansowe, powinna być spłacana na czas. Dlatego też decyzja pożyczkowa musi być dobrze przemyślana i zaciągnięta z głową, adekwatnie nie tylko do naszych potrzeb, ale przede wszystkim do możliwości. Nieuregulowane zobowiązanie to nie tylko narażenie się na nieprzyjemności prawne, ale również pogłębienie swojej niekorzystnej sytuacji finansowej i skumulowanie kosztów. Niezależnie, czy jest to chwilówka, czy pożyczka ratalna – konsekwencje są takie same i równie dotkliwe.

Co, jeśli nie spłacę pożyczki?

W pierwszej kolejności, jeśli nie posiada się całości należnej do spłaty chwilówki, należy skierować się do firmy pożyczkowej i próbować skorzystać z możliwości prolongaty. Może to być standardowe przedłużenie okresu spłaty, refinansowanie lub próba rozłożenia długu na raty. Jakkolwiek, aby z takich rozwiązań skorzystać, należy posiadać jakiekolwiek pieniądze, które można byłoby na tę pożyczkę przeznaczyć. Zazwyczaj jest to kwota rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset złotych, w zależności od tego ile wynosiła pożyczka i jak długi był okres spłaty. Również w przypadku rozłożenia chwilówki na raty, dobrze jest mieć na start jakąś kwotę – wiele firm chętniej przychyli się do takiego wniosku, jeśli wpłacimy już jakąś kwotę na poczet spłaty kapitału.

Krok pierwszy: działania upominawcze

Tym, co kryje się pod nazwą działania upominawcze, są monity, czyli wezwania do zapłaty powstałego długu. Zwykle wysyłane są już po kilku dniach od ostatecznego terminu spłaty, choć raczej przyjmują one wtedy formę łagodną i zamykają się w kilku e-mailach i SMS-ach. Dopiero po tym mogą przybrać ton bardziej oficjalny – w formie telefonicznej lub listu poleconego. Unikanie odbierania telefonu lub odmowa przyjęcia listu nie jest jednak dobrym pomysłem. List polecony i tak traktowany jest jako odebrany już po dwóch następujących po sobie odrzuceniach, a dodatkowo jest to wyraz złej woli ze strony pożyczkobiorcy, co działa na jego niekorzyść.

Jakie są koszty takich monitów? Zależy to od indywidualnej praktyki firm, ale zwykle jest to kilka lub nawet kilkadziesiąt złotych. Trzeba pamiętać, że koszty ponosi się za każde upomnienie, niezależnie od tego, że będzie to forma tak banalna, jak SMS, a firmy nie przestają na jednym upomnieniu. Zazwyczaj jest ich kilka, a może być ich nawet kilkanaście. Jeśli tak się stanie, to należy liczyć się z dodatkową kwotą nawet kilkuset złotych – warto więc spłacić pożyczkę jeszcze w początkowym momencie, zanim koszty za monity nie osiągną naprawdę wysokiej kwoty.

Krok drugi: windykacja terenowa

Firmy udzielające pożyczek online zwykle na wstępnym etapie radzą sobie same i prowadzą działania windykacyjne przez swój wewnętrzny dział windykacji. Działania bezskuteczne pociągają za sobą wynajęcie usług firmy zewnętrznej, która, zważywszy na nieskuteczność poprzednich działań, wysyła do klienta windykatora terenowego. Ten, w zależności od poziomu współpracy z dłużnikiem, może dokonać wizyty raz lub nawet kilka razy. Windykator terenowy udaje się do dłużnika z przygotowanym projektem umowy i mniej więcej ustalonym harmonogramem spłaty (jak najbardziej podlega on negocjacji).

Czy windykatora warto unikać? Zdecydowanie nie warto. Każda wizyta terenowa pociągnie za sobą koszty, które również zależą od polityki firmy windykacyjnej, ale zwykle sięgają nawet kilkuset złotych za jedną wizytę. Ponadto, jest to brak woli spłaty długu, więc taki dłużnik może kwalifikować się już do postępowania sądowego.

Krok trzeci: postępowanie sądowe

Jeśli sąd stwierdzi zasadność długu (a niezasadność stwierdzana jest bardzo rzadko), wezwie dłużnika do spłaty długu. Następnie, jeśli dłużnik dalej nie spłaci zobowiązania, wystawi tytuł egzekucyjny i nada mu klauzulę wykonalności.

Na tym etapie również naliczane są kolejne koszty, które „dopisywane” są na konto dłużnika. Opłata sądowa, którą trzeba będzie zapłacić, nie jest już tak wysoka i zależy od tego, jakiej wysokości jest należność. Jest to:
• 30 złotych za sprawę o należność w wysokości nie większej niż 2000 złotych
• 100 złotych – wysokość należności od 2000 do 5000 złotych
• 250 złotych – dług od 5000 do 7500 złotych
• 300 złotych – kwota do 10 000 złotych
• 5% wartości długu, jeżeli ten przekracza 10 000 złotych.

Krok czwarty: komornik

Komornik pobiera opłaty za każdą czynność, której dokona, a koszty te musi ponieść osoba, której dotyczy egzekucja. Za roszczenia pieniężne komornik według prawa pobierze opłatę w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, z tym że nie może być ona niższa niż 1/10 wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Aktualnie wynosi ono 3536,87 złotych, więc kwota opłaty komorniczej nie będzie niższa niż 353,69 złotych.

Jeśli dłużnik nie porozumie się z komornikiem i nie spłaci należnej kwoty, komornik może dokonać zajęcia z rachunku bankowego, wynagrodzenia, świadczeń społecznych itp., kwota taka będzie wynosiła 8% wartości długu, ale nie mniej niż 1/20 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 176,85 złotych.

Odpowiedzialność to sposób na uniknięcie problemów

Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu to zawsze spore ryzyko, zarówno dla klienta, jak i dla firmy pożyczkowej. Jeśli ma się poważne kłopoty finansowe, najlepiej pożyczki nie zaciągać, nawet jeżeli znajdą się firmy, które nie wezmą pod uwagę niskiej zdolności do spłaty zobowiązania lub negatywnej historii kredytowej. Jeżeli już koniecznie chce się zaciągnąć takową pożyczkę, koniecznie należy zapoznać się z ofertą pożyczkową, skorzystać z porównywarki pożyczkowej, która pozwoli wybrać tę najkorzystniejszą i dokładnie przeczytać umowę.