Jak wygląda wniosek pożyczkowy i w jaki sposób go wypełnić?

Wnioski pożyczkowe w przypadku szybkich pożyczek internetowych, w dzisiejszych czasach nie są skomplikowane, a same firmy pożyczkowe chwalą się, że nie powinno to zająć więcej niż kilka minut – w końcu to podstawa, by móc uzyskać pożyczkę w ciągu 15 minut. W związku z tym, wnioski są zunifikowane i właściwie we wszystkich firmach występują w podobnych formach. Mogą się jednak różnić zakresem informacji, które trzeba o sobie podać, więc warto wiedzieć wcześniej, czego mogą od nas wymagać instytucje pożyczkowe. Błędy we wniosku są bowiem są jedną z częstych przyczyn nieotrzymania pożyczki (por. „Kto na pewno nie otrzyma pożyczki?”)

Wypełnienie wniosku krok po kroku

Standardem w firmach pożyczkowych stało się już to, iż aby być w stanie w ogóle złożyć wniosek, przyszły pożyczkobiorca musi najpierw zarejestrować się w portalu internetowym firmy i założyć konto klienta. Taka rejestracja następuje zwykle tuż po kliknięciu w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się na stronie internetowej pożyczkodawcy. Taki formularz na tym etapie nie będzie wymagać podawania informacji innych niż podstawowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Niektóre firmy pożyczkowe wymagają także podania danych szczegółowych: numeru dowodu osobistego i PESEL, choć jest to rzadkość.

Kolejnym krokiem będzie ustawienie hasła do swojego profilu w serwisie. Po tej czynności, niektóre firmy od razu przekierowują klienta do wniosku, a niektóre wymagają zalogowania się do swojego konta i skorzystania z gotowej zakładki „wniosek”.

Dane osobowe – podstawa w wypełnieniu wniosku

W pierwszej kolejności zostaniemy poproszeni o podanie wszystkich danych osobowych. Wszystkie bez wyjątku firmy będą wymagały:

 • imienia i nazwiska;
 • numeru dowodu osobistego;
 • numeru PESEL;
 • imion rodziców – rzadziej tylko imienia ojca;
 • stanu cywilnego – może to pomóc ustalić zdolność kredytową, miesięczne wpływy gospodarstwa domowego i wysokość miesięcznych wydatków;
 • wykształcenia – to pole nie pojawi się we wszystkich wnioskach, choć jest to praktyka bardzo częsta i w pewnej mierze służy do zmierzenia wiarygodności i zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Dane adresowe – nie tylko miejsce zamieszkania

Większość wniosków pożyczkowych nie będzie wymagało podania tylko adresu zamieszkania i zameldowania (bądź dwóch, jeśli są różne), ale również i typu lokalu w którym się mieszka i jego statusu prawnego. Tak więc trzeba będzie wskazać, czy mieszka się w lokalu własnościowym, wynajmowanym, spółdzielczym lub socjalnym oraz to, jaki jest to rodzaj lokalu: dom, mieszkanie, itp. Dodatkowo, większość firm pożyczkowych będzie wymagało podania tego, ile osób mieszka w danym lokalu i czy np. mieszka się samodzielnie, czy dalej u rodziców. W dużej ilości wniosków trzeba będzie podać również informacje dotyczące miesięcznych opłat mieszkaniowych, a także tego, ile czasu mieszka się już pod podanym adresem.

Dane bankowe

Pamiętajmy, aby konto bankowe podane we wniosku należało WYŁĄCZNIE do osoby, która składa wniosek. Instytucje pozabankowe z reguły nie umożliwiają zaciągnięcia pożyczki, jeżeli posługujemy się kontem współdzielonym z kimś innym, nawet jeżeli będzie to małżonek. Dodatkowo, dane podane we wniosku muszą dokładnie zgadzać się z danymi podanymi w banku. We wniosku pożyczkobiorca zostanie zapytany o:

 • numer rachunku bankowego;
 • rodzaj rachunku bankowego;
 • imię i nazwisko posiadacza rachunku.

Dochody i zaciągnięte zobowiązania

To najważniejsza, zaraz po danych osobowych, rzecz o którą będzie się zapytanym we wniosku pożyczkowym, i na tej podstawie zostanie wyliczona zdolność kredytowa i zaproponowana ostateczna kwota pożyczki. We wniosku pojawią się pytania o następujące kwestie:

 • rodzaj wykonywanej pracy (umowa o pracę/zlecenie/o dzieło);
 • dane pracodawcy;
 • prowadzenie własnej działalności (w tym przypadku często pojawia się forma opodatkowania);
 • działalność rolnicza;
 • emerytura/renta/zasiłki;
 • dochód netto;
 • czas, od jakiego wykonuje się pracę;
 • rodzaj i wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Cel pożyczki

Pożyczka pozabankowa nie jest pożyczką celową, więc pożyczkobiorca nie jest zobligowany do tego, by wydać ją na konkretny cel wskazany we wniosku i nie będzie z tego rozliczany w momencie oddawania pożyczki. Firmy pożyczkowe zbierają takie dane wyłącznie do celów statystycznych i do użytku własnego, by móc jak najlepiej dostosować swoją ofertę do grupy społecznej, która najczęściej zaciąga pożyczki w danej firmie.

Najczęściej wskazywane cele pożyczki to: bieżące wydatki, wakacje, inny kredyt, samochód, remont, rozrywka, sprzęt elektroniczny lub AGD, itp. Część firm będzie wymagać, by wpisać go samodzielnie, a inne dopuszczają możliwość wyboru z listy.

Preferowana forma wypłaty

W większości firm, które udzielają pożyczek przez Internet jest tylko jeden sposób wypłaty pieniędzy i będzie to bezpłatny przelew na konto. Jednakże istnieją firmy, które dopuszczają również inne możliwości wypłaty pieniędzy, m.in. czek GIRO lub wypłata na poczcie za pomocą kodu SMS (są to firmy takie jak Aasa, Takto Finanse, Ratka). Są też takie, które oferują ekspresowe przelewy za pomocą Blue Cash (wtedy mogą być one płatne w granicach kilku złotych). Z tego powodu w niektórych wnioskach może pojawić się pole dotyczące wypłaty pieniędzy.

Dodatkowe informacje

Czasami firmy pożyczkowe mogą zapytać się w jaki sposób użytkujemy numer telefonu komórkowego – czy będzie to umowa abonamentowa czy karta prepaid. Nie jest to częsta praktyka, ale będzie służyć głównie w celu ustalenia miesięcznych wydatków, bądź też sposobu weryfikacja posiadacza numeru – warto pamiętać, że właścicielem numeru powinna być osoba, która składa wniosek o pożyczkę.