Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Co zrobić, gdy po zawarciu umowy pożyczki, chcemy jednak zrezygnować, ponieważ nie spełnia ona naszych oczekiwań lub też wystąpiły inne okoliczności. Czy możliwe jest odstąpienie od umowy pożyczki, jeżeli tak to na jakich zasadach?

 

Odstąpić od umowy pożyczki możemy, o ile nie minęło 14 dni od dnia podpisania dokumentu. Jeżeli jednak zdecydujemy się na ten krok, powinniśmy dopełnić kilka formalności oraz zwrócić pożyczkodawcy otrzymane pieniądze. Odstąpienie od umowy pożyczki zagwarantowane jest w myśl zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim, która ma swe zastosowanie także do pożyczek pozabankowych. W przypadku gdy od dnia podpisania umowy nie minęło 14 dni, mamy prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Warto także zaznaczyć, iż wówczas rezygnacja z pożyczki nie niesie za sobą żadnych dodatkowych opłat.

Dlaczego możemy chcieć odstąpić od umowy pożyczki?

Nie musimy podawać pożyczkodawcy przyczyny odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od dnia podpisania dokumentu. Zazwyczaj jednak rezygnujemy z pożyczki ze względu na to, że:

  • znajdujemy atrakcyjniejszą ofertę, która jest lepiej dopasowana do naszych potrzeb (np. niższe RRSO, dogodniejszy harmonogram spłaty),
  • otrzymamy wsparcie finansowe z innych źródeł (np. od rodziny),
  • okaże się, iż nasz budżet domowy nie podoła terminowej spłacie zobowiązania.

W jaki sposób możemy odstąpić od umowy pożyczki?

Odstąpienie od umowy pożyczki nie należy do trudnych przedsięwzięć. Konieczne jest wypełnienie formularza odstąpienia od pożyczki. Z zasady jest on dostępny na stronie internetowej firmy pożyczkowej lub stanowi załącznik do umowy. Należy pamiętać, iż na wniosku powinien znaleźć się nasz podpis. W przeciwnym razie dokument będzie uznany za nieważny.

 

Kolejnym krokiem jest dostarczenie formularza firmie pożyczkowej. Można osobiście zostawić go w placówce danego pożyczkodawcy lub też wysłać pocztą. W przypadku stacjonarnego pozostawiania wniosku należy poprosić pracownika firmy o potwierdzenie otrzymania dokumentu na piśmie. Wysyłanie formularza pocztą wymaga nadania go listem poleconym z opcją potwierdzenia odbioru. W ten sposób będziemy mieli potwierdzenie, iż należycie wywiązaliśmy się ze swoich obowiązków, a pożyczkodawca nie będzie mógł nam odmówić odstąpienia od umowy pożyczki.

Czy odstąpienie od umowy pożyczki możemy napisać samodzielnie?

Co zrobić, gdy umowa pożyczki nie posiada załącznika dotyczącego odstąpienia od niej, a na stronie internetowej pożyczkodawcy nie możemy odnaleźć właściwego formularza? Czy możemy napisać samodzielnie wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki? Oczywiście, że tak!

 

Wniosek odstąpienia od umowy pożyczki powinien zawierać:

  • tytuł wskazujący na to, co to za dokument, np. „Odstąpienie od umowy pożyczki”,
  • podanie przepisu prawa, na który się powołujemy, czyli: „Zgodnie z Rozdziałem 5 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715 z późn. zm.) oraz pkt. X umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr…”, w miejscu „X” należy podać, w którym punkcie umowy pożyczki mowa jest o odstąpieniu,
  • datę zawarcia umowy pożyczki,
  • datę, kiedy pieniądze z pożyczki wpłynęły na nasze konto,
  • wartość pożyczonej kwoty oraz łączną wysokość opłat.

Umowa zawarta przez Internet – czy od niej również można odstąpić?

Od każdej umowy pożyczki można odstąpić. Bez względu na to, w jaki sposób została zawarta. Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki mają klienci, którzy zawarli pożyczkę, m.in.: online (za pośrednictwem Internetu), w placówce firmy pożyczkowej, przez pośrednika oraz w domu podczas zaciągania pożyczki z obsługą domową.

Kiedy należy zwrócić pożyczone pieniądze, gdy zdecydujemy się na odstąpienie od umowy?

Pożyczkę, którą pożyczyliśmy, a chcemy od niej odstąpić, musimy zwrócić pożyczkodawcy. Zazwyczaj pożyczkobiorcy mają maksymalnie 30 dni na zwrot pieniędzy od dnia złożenia formularza. W przypadku darmowej chwilówki należy oddać dokładnie tyle, ile zostało pożyczone. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku normalnie oprocentowanych pożyczek. Pożyczkodawcy należy zwrócić wartość pożyczki powiększoną o odsetki za okres, w którym mogliśmy swobodnie korzystać z pożyczonych pieniędzy. W celu wyliczenia należnej kwoty najlepiej skontaktować się z Biurek Obsługi Klienta pożyczkodawcy. Przedstawiciel firmy pożyczkowej ma obowiązek podać aktualny stan zadłużenia do spłaty. Dzięki temu na pewno nie pomylimy się z kalkulacją, jednocześnie uwalniając się od niechcianej pożyczki.

Wypowiedzenie umowy pożyczki przez firmę pożyczkową

Odstąpienie od umowy pożyczki jest zupełnie czymś innym niż jej wypowiedzenie. Odstąpienie jest prawem pożyczkobiorcy. Nie wymaga podania przyczyny. O wypowiedzeniu umowy mówimy, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, które zawarte są w zapisach dokumentu.

 

Polskie prawo chroni zarówno pożyczkobiorców, jak i pożyczkodawców. Dlatego też firma pożyczkowa może wypowiedzieć umowę pożyczki w pewnych sytuacjach. Pożyczkobiorcy, którzy terminowo spłacają swoje zobowiązanie, nie powinni się jednak niczego obawiać.

 

Wypowiedzenie umowy pożyczki następuje zazwyczaj, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, czyli przestaje spłacać raty w terminie. Pożyczkodawca może zdecydować się na wypowiedzenie umowy pożyczki, gdy okaże się, że dłużnik przestał być wypłacalny lub też zabezpieczenie pożyczki z winy pożyczkobiorcy uległo znacznemu zmniejszeniu. W takich przypadkach firma pożyczkowa może zażądać od klienta natychmiastowej spłaty całego długu.