Czym jest KRD, kiedy do niego trafiamy i jak wymazać wpis?

Krajowy Rejestr Długów jest jednym z największych postrachów wszystkich niesumiennych pożyczkobiorców. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych baz danych gromadzących informacje dotyczące dłużników. W takim samym stopniu jest również podstawowym rejestrem, który zostanie sprawdzony w procesie oceniania wiarygodności finansowej wnioskujące o kredyt lub chwilówkę. Figurowanie w takiej bazie najczęściej eliminuje możliwość uzyskania finansowania w banku. Zwykle także w firmie pozabankowej, choć obecnie można spotkać się z tak zwanymi pożyczkami bez KRD, które mogą udzielić finansowania dłużnikowi. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób gromadzone są informacje w tej bazie, kto i w jaki sposób może z niej korzystać, a także jak usunąć negatywny wpis.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Krajowy Rejestr Długów jest jednym z tak zwanych „rejestrów dłużników” lub „czarnych list”, na których najczęściej znajdują się informacje dotyczące niesumiennych płatników. Pod względem prawnym jest to spółka należąca do Biur Informacji Gospodarczej, funkcjonująca obok innych podobnych, ale nie tak znanych, baz danych: BIG Infomonitor, Rejestr Dłużników ERIF oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Wszystkie te rejestry działają na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 2010 roku. KRD jest również patronem akcji Rzetelna Firma, poprzez którą wyróżniane są rzetelne, uczciwe i etyczne podmioty gospodarcze.

Co ciekawe (i choć sama nazwa wskazuje na coś innego), KRD nie gromadzi tylko informacji o długach, ale również i wszelkich innych dotyczących zobowiązań pieniężnych wobec różnych podmiotów. Znajdą się tam również, podobnie jak w BIK, informacje pozytywne dotyczące terminowego wywiązywania się ze zobowiązań.

Jak działa KRD?

KRD jest organem, który może funkcjonować całkowicie internetowo. Dzięki temu dostęp do niego mają zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, ale również i instytucje finansowe. Szybki dostęp do tego rejestru zapewnia możliwość niemalże natychmiastowej weryfikacji historii płatniczej i obecnej sytuacji finansowej osoby wnioskującej o pożyczkę lub kredyt. W takim wypadku decyzja pożyczkowa może być gotowa już po kilkunastu minutach. Korzystają z tego firmy pozabankowe, których główną domeną działania są szybkie pożyczki internetowe.

Kto może wpisać dłużnika do KRD?

Podstawą do wpisania dłużnika do Krajowego Rejestru Długów jest przede wszystkim legalna wierzytelność, do której posiada się tytuł wykonawczy. Oznacza to, że wpisowi do KRD podlegają długi, które są prawnie wymagalne. Nie przeprowadza się przy tym rozróżnienia na to, kto konkretnie uprawniony jest do wpisu. Może to być dosłownie każdy, kto ma dokumentowe potwierdzenie istnienia długu – osoba fizyczna, przedsiębiorstwo prywatne lub państwowe, a nawet jednostki administracji państwowej.

Aby wpisać dłużnika do KRD, konieczne jest również zaistnienie innych okoliczności. Trzeba pamiętać, by:

  • dług wynosił przynajmniej 200 złotych, jeśli dotyczy osoby fizycznej oraz 500 złotych, jeśli dług leży po stronie przedsiębiorstwa;
  • należność była wymagalna od co najmniej 60 dni;
  • przed zgłoszeniem do KRD były prowadzone aktywne czynności mające na celu odzyskanie pieniędzy i musi to być sposób rejestrowany, czyli przynajmniej raz powinno zostać do dłużnika wysłane wezwanie do zapłaty listem poleconym;
  • od ostatniego wezwania do zapłaty minął przynajmniej miesiąc;
  • w wezwaniu do zapłaty znalazła się informacja o potencjalnym zgłoszeniu do KRD.

Czy osoba fizyczna ma dostęp do danych zgromadzonych w KRD?

Osoba fizyczna może nie tylko aktywnie korzystać z rejestru (czyli wpisywać do niego zalegających mu ze spłatą dłużników), ale ma również możliwość korzystania pasywnego, czyli zweryfikowania informacji zgromadzonych w tej bazie danych na własny temat. Aby było to możliwe, najpierw należy zarejestrować się w ogólnodostępnym, internetowym serwisie KRD. Założenie własnego konta jest bezpłatne i jednorazowe – po tym można uzyskać dostęp każdorazowo za pomocą swojego numeru PESEL. Jeśli konto będzie już aktywne, użytkownik ma możliwość pobrania dwóch rodzajów raportów – pierwszy na temat swojej sytuacji finansowej, a drugi – na temat zapytań na własny temat wysyłanych do KRD przez różne instytucje.

Czy mogę usunąć negatywny wpis w KRD?

Usunięcie wpisu w KRD jest oczywiście możliwe. Nastąpi jednak tylko w szczególnych wypadkach, gdy:

  • wpis jest nieaktualny;
  • wpis jest błędny;
  • dług zostanie sprzedany komuś innemu;
  • dług jest przedawniony.

Najpewniejszym sposobem na usunięcie wpisu na temat długu w KRD jest po prostu spłacenie wszystkich zaległych zobowiązań. W takich sytuacjach były już wierzyciel ma prawny obowiązek wymazania wpisu w ciągu 14 dni od momentu spłaty długu. Podobnie dzieje się, gdy dług zmieni właściciela – w takim przypadku również obowiązuje 14-dniowy okres na aktualizację danych.

Prośby o wykreślenie z rejestru należy kierować na piśmie bezpośrednio do wierzycieli, a jeżeli to nie poskutkuje – do KRD. Ostatnią instancją, do której można się odwołać jest sąd cywilny. Warto również wspomnieć, że jeśli wierzyciel nie zastosuje się do prośby i nie usunie spisu, może zostać ukarany karą grzywny, która obecnie wynosi 30 tysięcy złotych.