Czy mogę spłacić pożyczkę za inną osobę?

Pożyczkę online łatwo jest zaciągnąć, ale o wiele trudniej spłacić – o tym fakcie przekonało się już wielu pożyczkobiorców. Często mogą jednak liczyć na pomocną dłoń rodziny lub znajomych, którzy skłonni są udzielić pożyczki prywatnej na spłatę lub spłacić pożyczkę samodzielnie w czyimś imieniu. O ile udzielenie pożyczenie lub darowanie pieniędzy prywatnie nie sprawia problemu interpretacyjnego, o tyle spłata pożyczki za kogoś może budzić wątpliwości, czy jest to dopuszczalne.

Spłata pożyczki bez zgody pożyczkobiorcy niemożliwa

Czasami mogą mieć miejsce sytuacje, w których chcielibyśmy spłacić pożyczkę za kogoś, kto wcale tej spłaty nie chce – bo kieruje nim wstyd, duma lub niechęć do obciążania kogoś swoimi zobowiązaniami finansowymi. Często zdarza się również tak, że osoba chcąca spłacić pożyczkę nie ufa właściwemu pożyczkobiorcy i może mieć słuszne podejrzenia, że ten pożyczone pieniądze spożytkuje nie na spłatę zobowiązania, a na inne, zbędne rzeczy. Osoba użyczająca swoich funduszy chce więc mieć pewność, że jego środki trafią tam, gdzie powinny.

Niestety, posiadając jedynie szczątkowe informacje o pożyczce (np. tylko nazwę firmy) nie mamy właściwie żadnej możliwości, bo w jakikolwiek sposób dowiedzieć się, w jaki sposób dokonać spłaty. Firma pożyczkowa ma bowiem ustawowy obowiązek chronić dane osobowe swoich klientów i nie ujawniać je żadnym osobom trzecim, nawet jeśli są blisko spokrewnione z pożyczkobiorcą lub pozostają z nim w związku małżeńskim. Tajemnica bankowa zabrania podawania szczegółów dotyczących zobowiązania, a te są przecież niezbędne do spłaty pożyczki. Pożyczkobiorca mógłby w takim wypadku zaskarżyć taką czynność, a z kolei firma pożyczkowa musiałaby ponieść odpowiedzialność karną.

Firmy pożyczkowe nie zawsze mówią „nie”

Sytuacją odmienną jest ta, w której spłaca się pożyczkę za wyraźną zgodą lub na prośbę samego pożyczkobiorcy. Ten ma prawo dysponować swoimi danymi jak chce i nie ma żadnych przeciwwskazań, by o istnieniu pożyczki powiedział innej osobie, a nawet by podał odpowiednie dane umożliwiające spłatę pożyczki – numer konta bankowego, kwotę do spłaty. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy ze swojego konta bankowego opłacamy czyjeś rachunki lub spłacamy raty za zakupy. Nie jest to przecież zabronione. W taki sam sposób można spłacić pożyczkę – trzeba tylko uważać na to, by koniecznie w tytule przelewu wpisać numer umowy pożyczkowej, tak by firma pożyczkowa nie miała problemu z identyfikacją spłaty i z powiązaniem jej z konkretnym pożyczkobiorcą. Dobrze jest jednak wcześniej skontaktować się z firmą i poinformować o tym, że zobowiązanie zostanie spłacone z konta bankowego należącego do innej osoby. Prawdopodobnie firma poinstruuje pożyczkobiorcę, w jaki sposób wykonać przelew, by można byłoby go bez problemu uznać za dokonaną spłatę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że to pożyczkobiorca musi skontaktować się z pracownikiem firmy – inna osoba, tak jak pisaliśmy, nie uzyska od firmy żadnych informacji.

Podobnie sprawa wygląda w banku, w którym raty kredytu zazwyczaj spłacane są z tego samego konta, w którym kredytobiorca posiada rachunek bankowy. Co prawda bank, podobnie jak i firma pożyczkowa, nie może udzielić informacji o kredycie, ale każdy może iść do banku i wpłacić odpowiednią sumę pieniędzy na konto bankowe kredytobiorcy, o ile tylko posiada odpowiednie dane: imię i nazwisko oraz numer konta bankowego.

Spłata pożyczki będzie uznana za darowiznę

Tak samo, jak pożyczenie pieniędzy, również spłata pożyczki ze swojego konta bankowego będzie traktowana jako darowizna. W takim wypadku pożyczkobiorca odniesie w końcu korzyść majątkową, więc musi zapłacić od tego należny podatek w wysokości 2%. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które otrzymały darowiznę od najbliższej rodziny: małżonka, wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), synowej lub zięcia, ojczyma lub macochy, a nawet teściów. Kwota takiej darowizny nie może przekraczać 9637 złotych w ciągu 5 lat. W przypadku chwilówki jest to kwota optymalna (najwyższa na rynku chwilówka, udzielana przez firmy Kuki i Pożyczka Plus to 8000 złotych). Jeżeli miałaby być to kwota wyższa i chcielibyśmy, by była zwolniona z opodatkowania, grono możliwych darczyńców zawęziłoby się do małżonka, rodzica, brata lub siostry, a także dzieci. Konieczne byłoby jednak zgłoszenie tej darowizny do Urzędu Skarbowego.

Długi również można przejąć

Konsekwencje braku spłaty są bardzo poważne. Jednakże nawet wtedy, jeżeli zobowiązanie finansowe się przeterminuje, można spłacić za kogoś długi, a nawet go przejąć. Według prawa dopuszczalne jest, aby osoba trzecia zastąpiła dłużnika, czyli de facto sama, dobrowolnie, się nim stała. Może to nastąpić na podstawie umowy pomiędzy wierzycielem a tą osobą, oczywiście za zgodą samego dłużnika, a także na podstawie umowy pomiędzy tą osobą a dłużnikiem za wyraźną zgodą wierzyciela. Jeżeli zaś udowodnimy firmie pożyczkowej, że jesteśmy wypłacalni, może ona się zgodzić, byśmy przejęli dług bliskiej nam osoby i za nią go spłacili.