Czy komornik może zająć rentę i emeryturę?

Niespłacona chwilówka to problem dotykający, wbrew pozorom, nie tylko osoby młode, które chętnie korzystają z szybkich internetowych pożyczek. Często uzyskują je również osoby starsze, które pożyczkami pozabankowymi ratują się w trudnej sytuacji materialnej, a być może finansują zakup leków czy leczenia. Firmy pożyczkowe coraz częściej podnoszą górną granicę wieku pożyczkobiorcy, a część z nich nie wprowadza żadnych ograniczeń wiekowych – oczywiście poza pełnoletnością. Z tego powodu również i problem z komornikami pojawia się coraz częściej.

Gdzie pożyczą emeryci i renciści?

Osoby starsze nie są najbardziej pożądanymi klientami firm pożyczkowych. Z jednej strony powodem mogą być niskie pobory emerytalne, z drugiej – zaawansowany wiek, a więc i niestety większe ryzyko śmierci. W rezultacie najczęstszą praktyką firm pożyczkowych jest ustalenie górnej granicy wieku na poziomie 65-75 lat. Średnia długość życia wydłuża się jednak również w Polsce, podobnie jak i standard życia. Osoby w podeszłym wieku coraz częściej korzystają z nowoczesnych technologii, wycieczek zagranicznych, czy innych uciech.

 

Dlatego też i pożyczkodawcy chętniej użyczają pieniędzy takim osobom, szczególnie jeśli ci liczą na chwilówki. Można się więc spotkać z granicą wieku wynoszącą 80 lat. Taki próg wiekowy ustalony jest między innymi u pożyczkodawców takich jak Aasa czy Ratka.pl. Zdecydowanie więcej jest również tych firm pożyczkowych, które nie wprowadzają żadnych ograniczeń wiekowych. Są to:

Firmy takie jak Monedo Now, Efino, Hapipożyczki i Super Grosz są firmami, które udzielają pożyczek ratalnych, a więc i wyższych kwot pożyczek – od 10 000 do 15 000 złotych. W takim wypadku, jeśli nie spłaci się pożyczki, egzekucja będzie bardziej dotkliwa, a zajęcie komornicze na dochodach bardziej długotrwałe.

Czy postępowanie komornicze różni się ze względu na wiek?

Egzekucja komornicza i wszystkie czynności, które może podjąć ten urzędnik państwowy, są regulowane przez zapisy Kodeksu postępowania cywilnego. Ten niestety nie rozróżnia sposobów postępowania komorniczego ze względu na wiek. Każda osoba, niezależnie od tego ile ma lat, jest więc równa wobec prawa i powinna być traktowana sprawiedliwie i w taki sam sposób.

 

Komornik ma więc takie same uprawnienia i może wykonać dokładnie takie same czynności jak wobec osób młodszych. Może on dokonać zajęcia zarówno na koncie bankowym, na dochodach dłużnika, jak i na należących do niego dobrach (oczywiście z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi m.in. rzeczy osobistych).

Ile komornik może zająć z renty lub emerytury?

Komornik, który dokonuje zajęcia na emeryturze dłużnika, zgodnie z prawem powinien zostawić dłużnikowi 75% minimalnej emerytury. W 2018 roku minimalna emerytura (po marcowej waloryzacji) wynosi 1029,80 złotych W związku z tym, wysokość kwoty wolnej od zajęcia wyniesie 640,30 złotych netto. Wszystko znajdujące się powyżej tej kwoty może zostać zajęte, nawet jeśli emerytura jest bardzo wysoka.

 

Warto też zaznaczyć, że na wysokość kwoty wolnej od zajęcia nie wpływa ani wysokość długu, ani też liczba prowadzonych wobec dłużnika postępowań komorniczych. Nawet jeżeli dojdzie do tak zwanego zbiegu egzekucji (czyli działania dwóch komorników w tej samej sprawie), wskazana suma musi pozostać wolna od zajęcia. Renta należna z tytułu częściowej niezdolności do pracy również ma prawo zostać zajęta. Od marca tego roku wynosi ona 772,35 złotych, a po dokonaniu zajęcia, komornik ma obowiązek pozostawić z niej kwotę gwarantowaną w wysokości 579,27 złotych.

Ile może zająć komornik z konta bankowego rencisty lub emeryta?

Kwota wolna od zajęcia w przypadku środków zgromadzonych na koncie emeryta lub rencisty jest dokładnie taka sama jak w przypadku osoby zatrudnionej. W sytuacji emeryta lub rencisty kwotę wolną od zajęcia nie oblicza się od minimalnej emerytury, lub renty, a od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 2016 roku, komornik musi pozostawić emerytowi lub renciście równowartość 75% minimalnej płacy krajowej, która w tym roku wynosi 2100 złotych. W związku z tym kwotą wolną od zajęcia pozostaje 1575 złotych. Co ważne, taka kwota obowiązuje niezależnie od tego ile bieżących rachunków bankowych, lokat, czy kont oszczędnościowych posiada dłużnik. Kwota wolna od zajęcia jest kwotą stałą, nie zaś przypadającą na jeden rachunek.