BIK czy BIG – co ma większy wpływ na przyznanie pożyczki?

Rejestry Biura Informacji Kredytowej i Biur Informacji Gospodarczej są zmorą dzisiejszych pożyczkobiorców. O ile przyzwyczailiśmy się już, że aby otrzymać atrakcyjną ofertę, nie trzeba zarabiać milionów ani przedstawiać żadnych zaświadczeń o dochodach. Weryfikacja wiarygodności kredytowej jest jednak ważnym punktem analizy wniosków pożyczkowych, a firmy pożyczkowe przykładają dużą wagę do informacji, jakie mogą w powyższych rejestrach znaleźć. Co więc stanie się, jeśli posiadamy negatywne wpisy w którymś z tych rejestrów?

Jakie dane zbierają BIK i BIG? Podstawowe różnice

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, jak sama nazwa wskazuje, gromadzi informacje na temat zaciąganych zobowiązań finansowych i ich spłaty przez osoby fizyczne i firmy. W tym rejestrze mogą się więc znaleźć zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne, zebrane ze wszystkich instytucji finansowych współpracujących z tą bazą danych: banków, firm pożyczkowych, SKOK-ów. Firma pożyczkowa sprawdzająca wnioskodawcę w BIK może w nim znaleźć informacje dotyczące rodzaju zaciąganych przez niego kredytów, pożyczek, ich wysokości oraz terminowości spłaty. Na tej podstawie przyznawane są punkty i tworzony jest tzw. scoring. Im więcej zebranych punktów, tym większa jest wiarygodność kredytowa pożyczkodawcy.

BIG nie jest natomiast jednym rejestrem, a określeniem zbiorczym na kilka innych baz danych: KRD, ERIF oraz InfoMonitor. Wszystkie wymienione są bazami dłużników, swoistymi „czarnymi listami”. Co ważne, w takiej bazie będą znajdować się nie tylko informacje dotyczące kredytów i pożyczek, ale również wszystkich innych zobowiązań – między innymi opłat za media, świadczone usługi, zaległości wobec organów administracyjnych.

Niski scoring w BIK a szanse na pożyczkę

Nie zawsze mała liczba zgromadzonych w BIK punktów kredytowych będzie oznaczać to, że pożyczkobiorca jest niesumienny i nieterminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Czasami jest on wynikiem tego, że pożyczkobiorca nigdy wcześniej nie miał do czynienia z żadnym produktem kredytowym, lub należy do niekorzystnej statystycznej grupy kredytowej (np. z powodu niskiego wieku lub sektora zatrudnienia). Ten przypadek nie będzie przeszkodą w tym, by uzyskać pożyczkę. Gorzej, jeśli w BIK widnieją wpisy negatywne – zachowanie firmy może być wtedy różne. Ogólna systematyka postępowania może wyglądać następująco:

  • Firma pożyczkowa nie udziela pożyczki. W niektórych instytucjach brak wiarygodności kredytowej jest przeszkodą nie do przeskoczenia. Jednocześnie są to zwykle firmy, które mogą zaproponować najlepsze warunki. Będzie to np. Wonga.
  • Firma dopuszcza niewielką ilość negatywnych wpisów. Częstą praktyką firm pożyczkowych jest lekkie przymykanie oka na niezbyt przychylną historię kredytową w BIK. Będzie to oczywiście niewielka ilość przeterminowanych zobowiązań lub też niewielkie ich kwoty. Firmy, które spojrzą łaskawiej na klienta to między innymi Kuki i Vivus.
  • Firma nie bierze pod uwagę rejestru BIK w analizie wniosku. Pożyczki bez BIK zostaną udzielone w firmach: LendOn, Szybka Gotówka, CreditStar, ExtraPortfel, Miloan, Via SMS, Ale Gotówka.

Dłużnicy nie mają łatwo

W zdecydowanie gorszej sytuacji są osoby zadłużone i posiadające wpisy w ERIF lub KRD należących do Biur Informacji Gospodarczej. Co prawda, nie zawsze da się jednoznacznie stwierdzić, czy osoba widniejąca na liście dłużników pożyczki na 100% nie może otrzymać, ale zwykle, jeśli jakaś firma zdecyduje się udzielić finansowania, będzie jednocześnie starała się uzyskać inne zabezpieczenie. Najczęściej będą to wysokie dochody, znacznie przewyższające kwoty dopuszczalne przy pożyczkach bez BIK. Rzadziej będzie to pożyczka z poręczeniem lub pod zastaw. Jeszcze rzadziej – pożyczka społecznościowa. Trzeba pamiętać, że każdy dłużnik traktowany jest bardziej indywidualnie niż osoby ze złą historią kredytową, a jego wniosek weryfikowany wnikliwiej. Kilkaset złotych długu może nie być przeszkodą, ale kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy będzie nią na pewno. W istocie jednak żaden dłużnik nie może mieć pewności, czy pożyczkę rzeczywiście otrzyma.

Pożyczka z poręczeniem dla dłużników

O ile posiadając negatywną historię w BIK, wnioskodawca nie musi uciekać się do zapewnienia gwarancji spłaty pożyczki, o tyle w przypadku zadłużenia może się to okazać konieczne, zwłaszcza jeśli dłużnik nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej. Problemem może okazać się fakt, że nie wiele jest na rynku pożyczek tego typu. Najbardziej znaną i godną polecenia jest Rapida Money, w której można pożyczyć 25 tysięcy złotych. Kolejną przeszkodą na drodze do finansowania jest też fakt, że uzyskanie poręczenia od innej osoby może być trudne, a nawet niemożliwe.

Pożyczki bez BIK i BIG podwójnym ryzykiem

Negatywne wpisy w BIK i w BIG nie biorą się znikąd, a pożyczkobiorca powinien mieć świadomość tego, że pożyczka udzielona pomimo trudnej historii spłat poprzednich, będzie największym obciążeniem właśnie dla niego. Sam fakt, że firma pożyczkowa zechce mu pożyczki udzielić, nie oznacza, że jest mu ona należna i automatycznie zapewnia spłacenie długu. Podstawą decyzji pożyczkowej powinna być rzetelna i bezstronna analiza własnych możliwości.